ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Over Degenen die Bin Laden Verdedigen

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 4:58 pm

Over Degenen die Bin Laden Verdedigen
بسم الله الرحمن الرحيم


Hier wordt de Shaych gevraagd over degenen die Osama bin Laden en mensen die deelnemen aan terroristische activiteiten verdedigen:

Shaych Ahmed an-Nadjmie over de Verdedigers van Bin Laden
http://www.salafiaudio.com/audio/SA112_1A.mp3
Arabisch & Engelse Vertaling

Bron: www.SalafiAudio.com
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:01 pm

Selefie Publikaties - Het advies van al-'Allaamah ibn Baaz (d.1420NH) aan Osaamah ibn Laden

De Weerlegging van Mohammed al-Mas`arie, Sa`d al-Faqieh en Osaamah ibn Laden

Door as-Shaych al-'Allaamah 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz

Engelse Bron: Het boekje "Islamic Condemnation of Terrorists, Hijackers & Suicide Bombers, The Brothers of the Devils" (met voetnoten van de vertaler).
Arabische bron: Madjmoe` al-Fataawa wa Maqaalatoel-Moetanawwi`ah blz 99-102. onder de titel: "De verduidelijking van de rechten van de leiders over de natie"
Vertaald door: Youssef ibn Hoessein
Nagekeken door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah

Shaych 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz (rahiemehoellaah) heeft gezegd:


"Het is verplicht voor iedereen om samen te werken met de leiders en de commissies. Zo ook samen met elke uitnodiger naar de waarheid, er moet samenwerking zijn op de waarheid en op het duidelijk maken en het uitnodigen naar de waarheid en het verwijderen van corruptie en het oordelen ermee. Dit is een verplichting voor alle moslims, door de middelen die door Allaah oebhaanehoe zijn voorgescheven in Zijn Uitspraak:

"Nodig uit naar de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goede berisping. En discussieer met hen met datgene wat het beste is." [Soerah Nahl 16:25]

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

"En wie is beter in uitspraak dan degene die uitnodigt naar Allaah en vrome daden verricht." [Soerah Ibrahiem 41:33]

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

En redetwist niet met de mensen van het Boek, behalve met datgene wat het beste is, behalve met diegene die een overtreding begaan tegen jou. [Soerah `Ankaboet 29:46]

En er is ook de uitspraak van Allaah Soebhaanehoe:

"En door de Barmhartigheid van Allaah, behandelde jij hen beleefd. En was je hard en grof geweest, zouden zij zich van jou hebben ontdaan." [Soerah Aali- `Imraan 3:159]

En er is ook de uitspraak van Allaah de Meest Machtige en Majesteitelijke, toen hij Moesaa (Mozes) en Haaroen zond naar Fir`auwn (de Farao):

"Dus spreek hem aan met een woord dat mild is, zodat hij zich misschien herinnert of vreest." [Soerah Taa Haa 20:44]

Wat betreffende hetgeen Mohammed al-Mas`arie[1] en Sa`d al-Faqieh en eenieder die zich ook met hen associeert (hun soortgelijken) tot stand hebben gebracht aan verspreiding van corrupte en afgedwaalde uitnodigingen, dan is dit zonder twijfel een geweldig groot kwaad.[2] En zij zijn uitnodigers naar groot kwaad en immense corruptie. Dus de verplichting is om te waarschuwen tegen hun publicaties en om deze te verwijderen en te vernietigen. En men moet niet met hen samenwerken in wat dan ook uitnodigt naar corruptie, kwaad, valsheid en fitan (rampspoeden), want Allaah heeft bevolen om samen te werken in rechtvaardigheid en vroomheid, en niet te samen werken in kwaad, valsheid en erspreiding van leugens en valse uitnodigingen die verdeeldheid veroorzaken en de veiligheid (van het land) in geding brengt en andere dan dit.

Het is verplicht om deze publicaties die zijn voortgekomen van al-Faqieh, of van al-Mas'arie, of van andere dan de twee van hen van de uitnodigers naar valsheid, of van de uitnodigers naar kwaad en verdeeldheid, te verwijderen, te vernietigen en niet naar om te kijken. En het is verplicht om hen te adviseren en hen te leiden naar de waarheid en te waarschuwen tegen deze valsheid. Het is voor niemand toegestaan om samen met hen te werken in deze corruptie. En het is verplicht om hen oprecht te adviseren en en hen uit te nodigen om terug te komen naar de leiding en om deze valsheid te verlaten.

Dus mijn advies aan al-Mas'arie, al-Faqieh en Bin Laaden[3] en al degenen die hun weg volgen[4] is om deze vernietigende weg te verlaten, en om Allaah te vrezen en op te passen voor Zijn Wraak en Zijn Boosheid, en om berouw te tonen aan Allaah van alles wat voorgegaan is van hen. En Allaah -Heilig is Hij- heeft zijn berouwhebbende dienaren beloofd dat Hij zijn berouw (tauwbah) zal accepteren en goed voor hen zal zijn. Zoals Allaah -Heilig is Hij- heeft gezegd:

"Zeg, 'O Mijn dienaren die overzuimt hebben in zonde tegenover henzelf. Wanhoop niet de Barmhartigheid van Allaah! Voorwaar, Allaah vergeeft alle zonden'. Voorwaar, Hij is de Meest Vergevensgezind, de Meest Barmhartige. En keert terug naar jullie Heer en geef julliezelf aan Hem over, voordat jullie de straf zal overkomen en (vervolgens) geen hulp zullen krijgen." [Soerah Zoemar 39:53-54]

En Allaah -Heilig is Hij- zegt:

"En zoek allen vergevenis bij Allaah! O jullie gelovigen, zodat jullie hopelijk succesvol zullen zijn." [Soerah Noer 24:31]

En de Verzen in deze betekenis zijn veel,

Dus de bedoeling is dat het verplicht is voor alle moslims om samen te werken met de leiders in goedheid, leiding en profijt zodat goedheid wordt bereikt en zodat het veiligheid met zich meebrengt en zodat het de onderdrukking verwijdert en overwinning zal brengen aan de onderdrukten en zodat de rechten overgebracht kunnen worden. Dit is de verplichting voor alle moslims, het samenwerken met de leiders, rechters en uitnodigers naar Allaah, en met iedereen die werkt om de waarheid duidelijk te maken. Het is verplicht om hier naar uit te nodigen, of dit nou in een staat van overwinning is of onderdrukking, en om de onderdrukker tegen te houden en om het Bevel van Allaah te vestigen, en het goede te gebieden en het kwade te verbieden en uit te nodigen naar goedheid en het vermijden van valsheid. Dus het is verplicht om samen te werken en degene die afwijkt van het goede te adviseren, en te gidsen naar het goede en naar de redenen van verlossing, totdat er overvloedig goeds en algemeen profijt is bereikt en totdat corruptie, kwaad en verschillen door middelen van Sharie`ah[5] zijn verwijderd en totdat de mensen in een staat van goedheid zijn, oprecht zijn in het samenwerken op rechtvaardigheid en vroomheid. Maar als zij samenwerken op valsheid, kwaad en corruptie, dan zullen de calamiteiten en verstoringen van vrede de overhand hebben en valsheid zal overwinning worden geschonken. En de waarheid zal begraven worden, en dit is wat geliefd is bij de Shaytaan en die Shayatien (duivels) van onder de Djinn en Mensheid. Dus de verplichting is om te waarschuwen tegen hetgeen de Shayatien van de Djinn en Mensheid naar uitnodigen en om te adviseren met alle middelen voor veiligheid en alle middelen van goedheid en leiding en om te adviseren in het samenwerken met de leiders in al hetgeen goed is en samen te werken met iedereen die uitnodigt naar goedheid. En het is verplicht om het Bevel van Allaah te vestigen en om overwinning te geven aan de waarheid om datgene te vestigen wat goed is. En het is verplicht om samen te werken met iedereen die werkt voor rectificatie en in het waarschuwen en het verdrijven van valsheid en diegene die waarschuwt tegen de redenen voor opsplitsing en geschil. Dit is de verplichting, zoals Allaah -Heilig is Hij- en Nobele zegt:

"En werk samen in rechtvaardigheid en vroomheid en werk niet samen in zonde en transgressie. En vrees Allaah, aangezien Allaah zwaar is in zijn bestraffing." [Soerah Maa`idah 5:2]

En Allaah -Heilig is Hij- en Nobele zegt:

"Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld." [Soerah al-`Asr 103:1-3]

En Allaah -Heilig is Hij- zegt:

"En houd jullie allen gezamenlijk vast aan het Touw (i.e. Islaam, Qor`aan, Soennah) van Allaah en wees niet verdeeld." [Soerah Aali-`Imraan 3:103]

Dit is hetgeen wat succes bevat, ware Iemaan (geloof), rechtvaardige handelingen en een goed einde. Dit is hetgeen waar goedheid mee bereikt wordt en samenwerking op rechtvaardigheid en vroomheid, net zoals dit hetgeen is hoe kwaad wordt voorkomen en de landen in veiligheid verblijven en het vertrouwen wordt behouden. En dit is hoe samenwerking in het goede wordt bereikt, en de onwetende die corruptie veroorzaakt wordt verwijderd, en de persoon van waarheid en leiding de overwinning wordt geschonken. Dus we vragen Allaah bij Zijn meest Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen om iedereen succes te schenken in goedheid en om hen begrip (fiqh) te schenken in de religie en om de omstandigheden van alle moslims te verbeteren. En wij vragen Allaah om iedereen toevlucht te schenken van de kwaadheid van henzelf, zondige handelingen en het volgen van begeerten. En wij vragen Allaah om ons toevlucht te schenken tegen de misleidende fitan (rampspoeden, beproevingen), net zoals we Allaah vragen om onze leiders succes te schenken in al het goede en om hen te ondersteunen in het goede en om door middel van hen overwinning aan de waarheid te schenken. En wij vragen Hem -Heilig is Hij- om hen het begrip van de religie te schenken en om hen overwinning te schenken wanneer zij het goede ondersteunen en om hen toevlucht te schenken van eenieder die de Sharie`ah van Allaah tegen gaat. En wij vragen Allaah om ons en hen van onder degenen te maken die geleid zijn en andere doen leiden, net zoals wij Allaah -Heilig is Hij- vragen om de omstandigheden van de moslims te verbeteren in elke periode. En wij vragen Allaah om hen het begrip van de religie te schenken, en wij vragen Allaah om de beste van hen aan te stellen om op hen te passen en om hun regeringsleiders te verbeteren en om het woord van de moslims samen te brengen op waarheid en leiding. Voorwaar, Hij is dichtbij en Alhorend. En moge de vrede en smeekbeden van Allaah op onze Profeet Mohammed en zijn Familie en zijn Metgezellen zijn.

---

[1] Heden verblijft deze afgedwaalde samen met al-Faqieh in Londen.

[2] Voetnoot SP: Shaych Saalih al-Fauwzaan -hafihdehoellaah- werd gevraagd: "Een aantal jaren geleden is er een fatwa gekomen van Shaych 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz - rahiemehoellaah - rond de uitnodigers naar valsheid zoals Osaamah bin Laaden en anderen, en dit staat vermeld in de boeken van Zijne Eminentie. Alleen zijn er nu een aantal mensen die dit soort fataawa in twijfel proberen te trekken en zeggen dat ze niet authentiek zijn en niet geasocieerd kunnen worden met hem (Shaych Bin Baaz) en dat een moslim dit soort uitspraken nooit kan doen! Dus wat moet ons standpunt nou zijn tegenover dit soort duidelijke leugens die zijn ontstaan na het overlijden van Zijne Eminentie?" Antwoord: "Hetgeen aanwezig is in de boeken en fataawa van de Shaych daar is geen mogelijkheid voor om te ontkennen dat het bij hem vandaan komt. Want, hetgeen samengebundeld is in zijn boeken en fataawa is voor dat het gedrukt is eerst voorgelezen aan de Shaych. Ook zijn deze uitspraken opgenomen op cassettebandjes en deze banden zijn aanwezig en bewaard gebleven!" Zie de samenstelling van Mohammed ibn Fahd van uitspraken van Shaych Saalih al-Fauwzaan hafidhehoellaah genaamd: 'Al-Iedjaabaat al-Mohime fie Mashaakil al-Molime, blz 164-165 .

[3] En wij zeggen Osaamah ibn Laaden al-Chaaridjie, vanwege zijn algehele takfier op de Leiders van de Moslims vandaag de dag. De Chaaridjie (Osaamah ibn Laaden) zei in zijn interview met de Nida`oel-Islaam magazine (uitgave nr 15.), "Op hetzelfde moment dat sommigen van de leiders vertoeven in grote Koefr (ongeloof), hetgeen hen in klaar daglicht (i.e. openlijk te zien voor iedereen) en in bijzijn van alle mensen uit de Islaam zet, zul je een Fatwa vinden van hun religieuze organisatie. Met name is de rol van de religieuze organisatie in het land van de twee heilige moskeeën van de meest onheilspellende der rollen, zonder te kijken naar of het deze rol met opzet of zonder opzet vervulde, het kwaad dat van hun inspanningen is ontsprongen is niets anders dan de rol van de meest vurige vijanden van de natie."

Dus bij het einde van zijn uitspraak, verricht Ibn Laaden niet alleen takfier moe`ayyin (het verklaren van specifieke individu om ongelovig te zijn) op de leiders van Saoedi-Arabië (een handeling die geen enkele van de geleerden van de Selefies hem in is voorgegaan) maar hij gaat verder door de geleerden van de Selefies aan te vallen, door het zeggen dat hun inspanningen niets anders zijn dan de rol van de meest vurige vijanden van de natie. Vervolgens deed hij een vernietigende, kwade en verraderlijke aanval op Shaychoel-Islaam `Abdoel `Aziez ibn `Abdoellaah ibn Baaz (d.1420NH), toen hij (ibn Laaden) zei: "Gedurende de twee decennia, vergrote het regime de rol van Bin Baaz (Hoofd Moeftie) vanwege hetgeen wat het weet van zijn zwakheid en flexibiliteit en het gemak van het beinvloeden van hem met de verschillende middelen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken praktiseert, door hem valse informatie te verstrekken. Dus, een generatie van jeugd is opgegroeid met het geloven dat de meest vrome en degene met de meeste kennis van de mensen Bin Baaz is door middel van de mediapromotie door een goed bestudeerd beleid hetgeen twintig jaar heeft voortgeduurd."

Nu valt Ibn Laaden al-Chaaridjie, de Iemaam Ibn Baaz aan betreffende hetgeen wat hij ziet als een afvallig regime, en weer, zonder dat de geleerden hem daar in zijn voorgegaan. Iemaam Ahmed (rahiemehoellaah) heeft gezegd: "Wees gewaarschuwd om over een zaak te spreken waarin je niet bent voorgegaan door een geleerde." Geciteerd door Ibnoel-Qayyim in I`laamoel- Moewwaqi`ien (4/266)

[4] Voetnoot SP: En hiermee wordt de ernst van de dwaling en misleiding van de uitnodiger naar de ideologie van de Chawaaridj in Nederland genaamd 'Abdul Jabbar van de Ven duidelijk. Hij is immers degene die overal in het land, op t.v. (Nova), in de krant en op het internet Osaamah bin Laaden als een soort van volksheld (zijn held) presenteert. Terwijl de grote geleerden van het land waar Osaamah rebellie tegen pleegt (Saoedi) duidelijk vermelden dat hij een Chaaridjie is en zondig is tegenover zijn leider (Koning Fahd -hafidhehoellaah-) die hem verboden heeft (via het ministerie van Buitenlandse zaken) om een tweede keer naar Afghanistan te gaan voor oorlog. Bin Laaden heeft hem hierin echter niet gehoorzaamd en is toch gegaan. In tegenstelling tot dat wat de 'Aqiedah van Ahloes-Soennah wal-Djama'ah ons onderwijst van gehoorzaam zijn aan de vrome en de zondige moslimleider!

[5] Sharie`ah: De Islaamitische Wetgeving puur genomen van de Qor`aan, authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) en het begrip van de Metgezellen van de Profeet.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:09 pm

Sommige mensen trekken deze woorden van Al-Iemaam Bin Baaz (rahiemehoellaah) in twijfel en zeggen dat het onjuist aan hem toegeschreven is. Zij baseren zich daarin op een uitspraak van Abdoellaah Ibn Jibrien.


Shaych Saalih al-Fauwzaan (hafiedehoellaah) heeft deze uitspraak weerlegd, kijk maar:

Vraag: De vraagsteller zegt: Worden al-Mas3arie en al-Faqieh en Osama bin Laden genoemd van degenen die zijn afgesplitst van de groep? En wat is uw visie over degene die zegt dat Shaych Bin Baaz niet heeft gesproken over Osama bin Laden en dat de fatwaa die wordt toegeschreven aan de Shaych, een leugen over hem (Shaych Bin Baaz) is! En zij gebruiken deze uitspraak vaak als tegenargument ?

Antwoord: Wat betreft al-Faqieh en Osama bin Laden en al-Mas3arie, jullie oordelen over hen vanuit hun daden en hun uitspraken, jullie oordelen over hen vanuit hun daden en hun uitspraken enzovoorts. Jullie liegen niet over hen maar oordelen over hen met datgene wat duidelijk wordt van hen door hun gedragingen.

En wat betreft dat de fatwaa een leugen over de Shaych is dan is dat een leugen. De leugenaar is degene die zegt: Voorwaar, dat is een leugen. Het is geen leugen, en wij hebben het gehoord van de Shaych, wij hebben dit gehoord van de Shaych (moge Allaah barmhartig met hem zijn) en het is geschreven in zijn (verzameling) fataawaa, en het is voor hem gelezen terwijl hij in leven was, en er werd voorgelezen in de Fataawaa (van Shaych bin Baaz) na zijn dood voor de mashaayich, en zij hebben het bevestigd.

Dus degene die zegt dat het een leugen is, hij is de leugenaar

Ja.

Shaych Saalih al-Fauwzaan

Bron: http://www.selefieforum.nl/sf/index.php?showtopic=88
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:10 pm

In de voetnoot van het boek Al-Ajwibatoel-Moefiedah zegt Shaych al-Haarithie (met goedkeuring van Sheikh Saalih Al-Fawzan (hafidhahomoellah)):


“.....en Bin Laden, die ook ondankbaar was, dwaalde af van het pad van de mensen van de Soennah en begaf zich op het pad van de Khawaarijh, en begon chaos rond te strooien en zorgde voor opschudding op aarde, en verspreidde corruptie, maar jullie Rab ziet alles waarmee hij bezig is, en ook zijn soortgenoten."

-Geciteerd uit het boek van Saalih Al-Fawzan, "Al-Ajwibatul-Mufeedah" pagina 50, no. 73.

Genomen van selefieforum.nl
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:11 pm

Shaych Saalih al Fawzaan Hafidahoellaah werd gevraagd:


Worden Osama Bin Laden en degenen die zijn uitspraken volgen en hem helpen op zijn madhaab gezien als Khawaarij ?

Antwoord: Er is een bekende stelregel dat degene die in opstand komt tegen de Regeringsleider beschouwd word als van de Khawaarij. Of het nu Bin Laden is of een ander. Degene die in opstand komt tegen de Regeringsleiders van de moslims is van de Khawaarij.

Bron: Sharh as Soenaah van Imaam al Berbeharee 1427/2/5

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=334252
audio:
http://www.liveislam.net/browsearchi...?sid=&id=21589
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:12 pm

Sheikh Muhamed Ibn Hadi Al-Madchalee (hafidahoellah):


“Degenen die de bommen tot ontploffing hebben gebracht in Saudi-Arabie, hadden toegegeven, met hun eigen woorden, dat zij beinvloed waren door Jama’tut-Takfeer (groeperingen/partijen die leiders en volken tot ongelovigen verklaren, zoals de Ichwaan Al-Muslimeen) en dat zij behoren bij de groep van Osama Bin Laden en Al-Mas’aree. En zij verklaarden dat zij hun literatuur verspeidden."

Bron: Vertaald uit het boek "The Wahhabi Myth" van Haneef James Oliver
Door een broeder
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   zo jun 08, 2008 5:17 pm

Sheikh Muqbil Ibn Hadee Al-Waadi'ee (rahimahoAllah):

...een moordlustige man...

-Genomen van het cassette As'ilah ma' ash'Sheikh Muqbil min Britaaniyah, 25 augustus 1998.

In de voetnoot van het boek Al-Ajwibatoel-Moefiedah zegt Shaych al-Haarithie (met goedkeuring van Sheikh Saalih Al-Fawzan (hafidhahoAllah)):

.....en Bin Laden, die ook ondankbaar was, dwaalde af van het pad van de mensen van de Soennah en begaf zich op het pad van de Khawaarijh, en begon chaos rond te strooien en zorgde voor opschudding op aarde, en verspreidde corruptie, maar jullie Rab ziet alles waarmee hij bezig is, en ook zijn soortgenoten.

-Geciteerd uit het boek van Saalih Al-Fawzan, Al-Ajwibatul-Mufeedah pagina 50, no. 73.

Sheikh Muhamed Ibn Hadi Al-Madchalee (hafidahoAllah):

Degenen die de bommen tot ontploffing hebben gebracht in Saudi-Arabie, hadden toegegeven, met hun eigen woorden, dat zij beïnvloed waren door Jama'tut-Takfeer (groeperingen/partijen die leiders en volken tot ongelovigen verklaren, zoals de Ichwaan Al-Muslimeen) en dat zij behoren bij de groep van Osama Bin Laden en Al-Mas'aree. En zij verklaarden dat zij hun literatuur verspreidden.

Bron: Vertaald uit het boek The Wahhabi Myth van Haneef James Oliver, zie www.thewahhabimyth.com
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Over Degenen die Bin Laden Verdedigen   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Over Degenen die Bin Laden Verdedigen
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Weerlegging van de Dwaling-
Ga naar: