ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 48 Vragen omtrent het vasten

Ga naar beneden 
Ga naar pagina : 1, 2  Volgende
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:18 pm

Wat dienen wij te doen tijdens de Ramadhaan?


De maand Ramadhaan is een belangrijke en gezegende maand. Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft daarin de Qor-aan neder gezonden als leiding voor de mensheid en onderscheider tussen de waarheid en valsheid. Hij heeft het vasten tot een pilaar van de Islaam gemaakt, en heeft het vastgesteld om extra vrijwillige gebeden te verrichten waarmee de goede daden van de gelovigen vermeerderen, en dit zal een reden zijn, waarom je veilig wordt gesteld van het hellevuur. In zowel Sahieh Al-Boekhaarie als Sahieh Moesliem staat een hadieth die overgeleverd is van de profeet(Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Wie gedurende de maand Ramadhaan uit oprechtheid van geloof vast in de hoop verdiensten te krijgen, zijn begane zonden zullen vergeven worden en wie gedurende Laylatoel Qad'r staat (in gebed) uit oprechtheid van geloof en in de hoop verdiensten te krijgen, zijn begane zonden zullen worden vergeven."

Degene die Ramadhaan vast uit oprechtheid van geloof, d.w.z. het geloof in Allah (Soebhanahu wa Ta'ala), en geloof in de Shari'a van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) en het accepteren daarvan, en zich daarbij neerlegt en hoopt op de verdiensten die Allah heeft opgesteld met betrekking tot het vasten en ook de Qiyaam (vrijwillig avond of nachtgebed). Dus wie Qiyaam verricht tijdens de Ramadhaan of Laylatoel Qad'r terwijl hij voldoet aan deze eigenschappen - oprechtheid van geloof en hopend verdiensten te krijgen - Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zal zijn begane zonden vergeven. Als we naar het verleden kijken dan zien wij dat er tijdens deze gezegende maand grote aangelegenheden hebben plaatsgevonden die de gelovige blijdschap brengen omdat hij zich daardoor een aantal goede gebeurtenissen herinnert.

De eerste gebeurtenis is dat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) de Qor-aan heeft neergezonden. De neerzending ervan is begonnen in deze maand en heeft er een gezegende maand van gemaakt. De moslims hebben daarmee de streken in het oosten en westen veroverd (omdat het hoofddoel het verspreiden van de Islaam was en niet het winnen van grondgebied). De moslims zijn daardoor machtig geworden en het vaandel van de Islaam is overal zichtbaar geworden.

Het zal ons allemaal niet zijn ontgaan dat de kroon van Kisra (de keizer van Perzi?) naar de rechtgeleide khalifah 'Oemar Ibn al Khattaab (RadiyaAllahu anhu) op twee kamelen door verschillende steden is gedragen naar Medina, zoals dit vermeld is in de geschiedenis en deze kroon, waarvan geen enkele parel ontbrak, werd door hem (RadiyaAllahu anhu) neergelegd. Dit was een machtige tijd voor de moslims en een vernedering van de afgodenaanbidders en alle lof zij Allah. Wij zijn er van verzekerd dat de Islamitische natie terug zal keren naar de Edele Qor-aan, en daarmee zal regeren en de macht verkrijgen.

Maar degene die honing wil moet tegen bijensteken kunnen en degene die rozen plukt moet tegen het prikken van de doornen kunnen. Het is zo dat de overwinning voorafgegaan wordt door een beproeving. Allah de Verhevene zegt in Zijn boek: "En Wij zullen jullie zeker beproeven, todat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn." (47:31). En de Veheven zegt: "Denken jullie dat jullie het paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zo geschokt dat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden zeiden: "wanneer komt de hulp van Allah?" Weet: voorwaar, de hulp van Allah is nabij" (2:214)

De tweede gebeurtenis in deze gezegende maand was de slag bij Bad'r die in het jaar 2 na Hidjrah plaats vond. De reden daarvoor was dat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) hoorde dat de karavanen van de Qoeraysh die geleid werden door Aboe Soefyaan uit As-Shaam op weg waren naar Mekkah. Toen hij dit hoorde riep hij zijn metgezellen op om richting deze karavanen te gaan om deze in beslag te nemen, omdat de Qoeraysh zich het recht had genomen om de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) en zijn metgezellen uit hun huizen te verdrijven en hun bezittingen te ontnemen. Tussen hen en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) was er geen verdrag of vrede. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) was daarom richting hun karavanen gegaan om deze in beslag te nemen, hij was met een klein aantal mensen op weg gegaan, een kleine 300 en nog wat mannen, omdat ze geen oorlog wilden voeren. Omdat ze slechts de karavanen in beslag wilden nemen, waren ze met een klein aantal gegaan en ze hadden slechts 70 kamelen die ze gebruikten en twee paarden.

Aboe Soefyaan, die als leider de karavanen onder zich had, had iemand naar Mekkah gestuurd om de mensen aan te moedigen hun karavanen te beschermen en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) ervan weg te houden. Toen gingen de mensen van Mekkah op weg met hun macht en hoogmoed zoals Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) ze heeft beschreven in Zijn uitspraak: "degene die hun huizen verlieten, trots en vol ijdel vertoon voor de mensen, en die van het Pad van Allah afhielden. En Allah omvat (met Zijn kennis) wat zij doen." (8:47).

En onderweg kwamen zij te weten dat Abou Soefyaan zijn karavanen veilig had gesteld voor de profeet (Sallala alahi wa Salaam), toen besproken ze met elkaar of ze terug zouden keren. Toen zei Aboe Djahl (hij was hun leider): "Bij Allah, wij zullen niet terugkeren todat wij op Bad'r arriveren en daar 3 nachten verblijven, en we zullen er kamelen slachten en wijn schenken en de zangeressen zullen voor ons muziek maken, en de Arabieren zullen over ons horen en dan zullen zij ons voorgoed vrezen."

Deze woorden geven zijn arrogantie aan en zelfverheffing aan en laten tevens zien dat zij erop vertrouwden dat hun valse afgoden hen zouden helpen.

Zij waren met 900 tot 1000 man en kwamen met al hun macht en arrogantie de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) en zijn metgezellen tegen, die slechts met iets meer dan 300 man waren. Beide groepen hadden elkaar ontmoet: het leger van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) en het leger van de satan en het einde was in het voordeel van het leger van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala). Er waren van de Qoeraysh 70 grote, welgestelde mannen gedood en nog eens 70 waren in gevangenschap genomen.

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) was zoals gewoonlijk drie dagen na de overwinning op het slagveld gebleven en op de derde dag ging hij op zijn rijdier tot hij stil stond bij het hart van Bad'r waarin 24 van de sterke mannen van de Qoeraysh waren gegooid. Hij stond bij het hart van Bad'r en noemde hen bij hun namen en die van hun ouders en zei: "Oh! Zoon van die en die, heb je hetgeen je heer je heeft belooft als waarheid bevonden, ik ervaar hetgeen mijn Heer mij heeft belooft als waar" toen zeiden (de metgezellen): "Oh boodschapper van Allah hoe praat je met mensen die gestorven zijn als kadaverdier (dit is een aanduiding voor de lage toestand waarin zij gestorven waren). Hij (Sallala alahi wa Salaam) zei: "Wat ik zeg horen jullie niet beter dan hen, maar ze geven geen gehoor" of hij zei: "ze praten niet terug."

Toen keerde de profeet (Sallala alahi wa Salaam) als overwinnaar terug naar Medinah en alle lof zij Allah.

De derde gebeurtenis is de bevrijding van Mekkah. Mekkah was bezet door de afgodenaanbidders die het hadden geru?neerd door ongeloof, afgodenaanbidding en ongehoorzaamheid aan Allah (Soebhanahu wa Ta'ala). Allah (Soebhanhu wa Ta'ala) had zijn profeet (Sallala alaihi wa Salaam) toestemming gegeven om de mensen te bestrijden en heeft voor hem een uur van die dag toegestaan om oorlog te voeren en de ongelovigen te doden en hun bezittingen te nemen. Maar na het bevrijden van de stad was het doden en het nemen van bezittingen niet meer toegestaan omdat Mekkah toen bevrijd was. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) had het als overwinnaar betreden op vrijdag de 20e van de Ramadhaan in het 8e jaar na Hidjrah. Hij stond bij de deur van de Ka'bah terwijl mensen van de Qoeraysh onder hem stonden afwachtend wat hij met hen zou doen. Hij zei tegen hen: "Oh Qoeraysh wat verwachten jullie dat ik met jullie zal doen?" zij antwoorden: "Het goede! Een edele broeder en zoon van een edele broeder" toen zei de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Gaat heen, jullie zijn vrij".

Hij (Sallala alaihi wa Salaam) had hen hun vrijheid geschonken nadat hij macht over hen had, en dit is het uiterste wat men kan bereiken in manieren en vergeving.

Nadat wij de gebeurtenissen tijdens deze maand hebben behandeld rest ons nog te zeggen: "Wat moeten wij doen tijdens de Ramadhaan?"... De daden die wij in deze maand verrichten zijn verplicht of aanbevelingswaardig. Het verplichte is het vasten, en het aanbevelingswaardige is Al-Qiyaam (Taraweeh' gebeden).

Een ieder van ons weet dat het vasten, letterlijk het zich onthouden van zaken die het vasten ongeldig maken vanaf het aanbreken van de dageraad tot zonsondergang, als aanbidding van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) is. Het bewijs daarvoor is de Uitspraak van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) waarin Hij zegt: "Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadj'r (ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang." (2:187).

De bedoeling van het vasten is niet het trainen van het lichaam om de dorst, honger en vermoeidheid aan te kunnen, maar het is het trainen van de Nefs om hetgeen het liefheeft te laten, om de Geliefde (Allah, Soebhanahu wa Ta'ala) tevreden te stellen. Wat nagelaten wordt terwijl iemand het lief heeft, is het eten, drinken en gemeenschap. Dit zijn de lusten van de Nefs.

Wij moeten daarom deze intentie hebben, dat wij zaken die het vasten ongeldig maken laten om tevredenheid van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) te verkrijgen.

Wat de wijsheid betreft, achter het opleggen van het vasten aan deze natie. Allah heeft dit verduidelijkt: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen." (2:183)

Dus opdat jullie Allah vrezen en hetgeen Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) verboden heeft laten, en verrichten hetgeen Hij (Soebhanahu wa Ta'ala) verplicht heeft.

In de Sahieh' is er overgeleverd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft het niet nodig dat iemand die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het daarbij horende gedrag, zich onthoud van voedsel en drinken."

Dit houdt in dat Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) niet wil dat wij eten en drinken laten, maar van ons wil dat wij leugenachtige praatjes en het bijbehorende gedrag en onwetendheid laten. Daarom is het de vastende aanbevolen, als iemand hem uitscheld, hij zegt: "Ik ben aan het vasten." "innie saa-iem" en hem niet beantwoordt, anders zou de ander weer antwoorden en dan antwoordt hij weer etc... en zo zal het vasten in zijn geheel één en al gescheld en vechtparrijen zijn maar als hij zegt: "Ik ben aan het vasten", "innie saa-iem", dan laat hij hiermee aan de ander weten dat hij het gescheld niet beantwoordt, niet omdat hij daartoe niet in staat is maar omdat zijn vasten hem daarvan weerhoudt.

Op dat moment houdt de ander op en zal zich schamen en niet verder gaan met schelden of vechten (in de meeste gevallen). Dit is de wijsheid achter het verplichten van het vasten. Als dit duidelijk is dan moeten wij tijdens het vasten ons best doen om gehoorzaamheid te uiten aan Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) door Hem te gedenken; het lezen van de Qor-aan; het verrichten van het gebed; aalmoezen geven; het goed behandelen van de schepselen; goed gedrag t.o.v. anderen; in het kort: alles waarmee we onszelf kunnen opvoeden, moeten we doen.

Als de moslim een hele maand op deze manier doorbrengt dan zal hij ongetwijfeld be?nvloed worden. Er is geen twijfel dat wanneer deze maand ten einde komt dat de toestand van de moslim niet verandert. Daarom behoort het tot de Islamitische wetgeving dat een mens Zakaatoel Fit'r uitgeeft aan het eind van de maand om het reinigen van zijn ziel te vervolmaken. Omdat de ziel gereinigd wordt door handelingen uit gehoorzaamheid en het laten van verboden zaken en het wordt ook gereinigd door het uitgeven van geld. Daarom wordt het uitgeven van geld Zakaat (zuiveren) genoemd.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen


Laatst aangepast door Admin op ma jun 09, 2008 12:36 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:21 pm

V1. Welke zaken verbreken het vasten?


Er zijn drie zaken die het vasten kunnen verbreken volgens de Qor-aan: Eten, drinken en het hebben van gemeenschap gedurende het vasten. Het bewijs hiervoor is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala): "Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadj'r (ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang." (2:187).

Wat het eten en drinken betreffen: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voedsel dat toegestaan of verboden is, nuttig of schadelijk, niet nuttig noch schadelijk is, weinig of veel; het is in alle gevallen verboden. Op grond van het voorgaande is het roken iets dat het vasten verbreekt, ongeacht het Islamitische oordeel dat het schadelijk en verboden is. Het is zelfs zo dat de geleerden zeggen dat als een man een kraal ingeslikt heeft, hij daarmee zijn vasten heeft verbroken. De kraal is niet nuttig voor het lichaam en toch wordt het gezien als iets dat het vasten verbreekt. Als hij deeg eet dat gemengd is met iets onreins dan is daarmee zijn vasten verbroken ondanks het feit dat het schadelijk is.

Het hebben van gemeenschap: dit valt onder de gruwelijkste zaken die het vasten verbreken, omdat dit de persoon tot Kaffaarah (boetedoening) verplicht. De Kaffaarah hier is het bevrijden van een slaaf; als dit niet mogelijk is dan dient men twee maanden achtereen volgend te vasten en als men hiertoe niet in staat is dan dient men 60 armen te voeden.

Masturbatie. Als iemand hierdoor ejaculatie krijgt, dan wordt het vasten ongeldig. Men is echter niet gebonden aan Kaffaarah, omdat dit specifiek geldt voor geslachtsgemeenschap.

Vaccinaties die het voedsel en drinken vervangen, zijn vaccinaties die voeden, maar de vaccinaties die niet voeden maken het vasten niet ongeldig ongeacht of deze in een ader worden gegeven of in de spieren wordt ingespoten, omdat het geen eten of drinken is en ook niet de betekenis daarvan heeft.

Het opzettelijk braken; als de mens opzettelijk overgeeft dan wordt het vasten ongeldig, maar als het overgeven vanzelf komt dan is er niets aan de hand.

Het vloeien van menstruatiebloed of kraambloeding; als er uit de vrouw menstruatie of kraambloeding vloeit, ook al is het slechts een ogenblik voor de zonsopgang, dan is haar vasten ongeldig en als dit een paar ongenblikken na zonsondergang plaats vindt dan is haar vasten geldig.

Het laten vloeien van bloed d.m.v. Al-h'idjaamah (vastzuigen van laatkoppen). De boodschapper van Allah (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "het vasten van zowel hij die Al-h'idjaamah doet als degene bij wie het gedaan wordt is verbroken" (Aboe Daawoed nr.2367). Als iemand Al-h'idjaamah doet en er komt bloed uit hem is zijn vasten ongeldig en het vasten van degene die de handeling verricht is ook ongeldig zolang het gebeurt op de manier die bekend was in de tijd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam). En dit is wanneer Al-H'aadjim (degene die de handeling verricht) zuigt op de buis/fles waarin het bloed komt maar als het d.m.v. apparaten gebeurt die los staan van Al-H'aadjim dan is het vasten van degene bij wie de handeling wordt verricht verbroken en het vasten van Al-H'aadjim niet.

Als één van deze zaken die het vasten verbreken plaats vinden op een dag tijdens de Ramadhaan, dan zal er sprake zijn van de volgende vier zaken: 1. Het begaan van een zonde, 2. Het ongeldig worden van het vasten, 3. Verplichting om de rest van de dag te vasten, 4. De verplichting om de dag in te halen.

Als het vasten is verbroken, doordat er geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden dan ontstaat op grond daarvan een 5e zaak en dat is de Kaffaarah.

Maar wij moeten ervan op de hoogte zijn, dat deze vasten verbrekende zaken het vasten ongeldig maken op drie voorwaarden: 1. Kennis. 2. Het niet vergeten zijn. 3. De wil.

Als een vastende iets van deze Moeftiraat (zaken die het vasten ongeldig maken) neemt uit onwetendheid dan is zijn vasten correct, hetzelfde geldt al hij niet op de hoogte is van de tijd of het Islamitisch oordeel hierover. Een voorbeeld van iemand die niet op de hoogte is van de tijd dat iemand opstaat aan het eind van de nacht en denkt dat het nog geen Fadj'r is en eet en drinkt , echter blijkt dat het al Fadj'r is geweest: Zijn vasten is correct omdat hij niet op de hoogte was van die tijd.

Het voorbeeld van degene die niet op de hoogte is van het oordeel: dat iemand Ih'tidjaam laat verrichten terwijl hij niet weet dat Al-h'idjaamah het vasten verbreekt, dan wordt er tegen hem gezegd: je vasten is correct en het bewijs is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala): "..Onze Heer, bestraft ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken." (2:286).

Dit is een bewijs uit de Qor-aan. En in de Soennah komen wij het volgende bewijs tegen: de hadieth van Asmaa-e Bintoe Abie Bakr (RadiyaAllahu anhoemma) die overgeleverd is door Al-Boekhaarie in zijn Sahieh, zij zei "Wij hebben het vasten verbroken op een bewolkte dag in de tijd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam), waarna de zon zichtbaar werd en dus het vasten verbroken was gedurende de dag"; zij waren hier echter niet van op de hoogte en dachten dat de zon was ondergegaan. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft hen niet bevolen om de dag in te halen en als het inhalen verplicht was dan zou hij (Sallala alaihi wa Salaam) hen dit bevelen en als hij (Sallala alaihi wa Salaam) hen dit had bevolen dan zou het overgeleverd zijn aan ons. Als iemand het vasten verbreekt met de gedachte dat de zon is ondergegaan dan is men verplicht om het vasten voort te zetten totdat de zon ondergaat en het vasten zal dan correct zijn.

De 2e voorwaarde: dat men zich herinnert, en het tegenovergestelde van herinneren is vergeetachtigheid. Als de vastende zich vergist en vervolgens eet of drinkt, dan is het vasten correct gezien Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala): "..Onze Heer, bestraft ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken." (2:286).

En de boodschapper van Allah (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd in hetgeen overgeleverd is door Aboe Hurayrah (RadiyaAllahu anhu): "Wie vergeet en eet of drinkt terwijl hij aan het vasten is, laat hem zijn vasten voortzetten, hij heeft te eten of te drinken gekregen van Allah".

3e voorwaarde: de wil, als de vastende niet uit vrije wil iets doet van deze Moeftiraat, dan is zijn vasten correct. Het vasten van degene die zijn mond spoelt met water en het per ongeluk doorslikt is dus ook geldig, doordat hij hier niet zelf voor koos. Het gebeurde niet met de wil van de persoon.

Als de man zijn vrouw dwingt tot het hebben van gemeenschap en zij was niet in staat om hem te weren, dan is haar vasten correct, omdat zij dit niet wilde, en het bewijs daarop is Zijn Uitspraak (Soebhanahu wa Ta'ala) over degene die gedwongen ongelovig is geworden: "Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof tot rust gekomen was." (16:106).

Als een vastende tegen zijn zin in wordt gedwongen om zijn vasten te verbreken of iets doet dat zijn vasten kan verbreken zonder wil, dan treft hem niks en zijn vasten is correct.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:22 pm

V2. Zijn er bepaalde aantal (Raka'aat) voor de Qiyaam (nacht/avondgebed na het 'isha-gebed) of niet?


Qiyaam in Ramadhaan heeft geen bepaald aantal raka'aat als verplichting.

Als iemand de hele nacht Qiyaam verricht dan is hier niks op tegen en als iemand 20 of 50 raka'aat verricht dan is hier niks op tegen. Het beste aantal raka'aat is echter datgene wat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) deed en dat is 11 raka'aat; aan de moeder der gelovigen 'Aaieshah (RadiyaAllahu anha) is gevraagd: Hoe verrichtte de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) het gebed in de Ramadhaan? Ze antwoordde: hij (Sallala alaihi wa Salaam) heeft niet meer dan 11 raka'aat gebeden tijdens de Ramadhaan of daarbuiten.

Deze raka'aat moeten echter wel op de voorgeschreven manier plaats vinden; zowel het reciteren, als het neerbuigen, neerknielen, het staan na het neerbuigen en het zitten tussen de 1e en de 2e neerbuigstand moet verlengd worden. Dit is dus het tegenovergestelde wat sommige A-iemmah tegenwoordig doen: Zij bidden met een snelheid, die mensen achter hen niet in de gelegenheid stelt om te doen wat zij moeten doen terwijl het uitoefenen van de functie als Imaam een verantwoordelijkheid is.

De Imaam moet datgene doen wat het meest nuttig en het beste is. Niets dient een Imaam bezig te houden waardoor hij vroeg weggaat. De Imaam dient datgene te doen wat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) ook deed in het verlengen van het staan, neerbuigen, neerknielen, zitten volgens het overgeleverde en het vermeerderen van doe'aa-e, recitatie, Tasbieh' e.d.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:23 pm

V3. Als iemand bidt achter een Imaam die meer bidt dan 11 raka'aat, moet hij de Imaam volgen of moet hij weggaan als hij klaar is met 11 raka'aat?


De soennah is dat hij de Imaam volgt; als men weggaat voordat de Imaam klaar is dan verdient men niet de beloning van een volledige Qiyaam Al-layl (de nacht in gebed doorbrengen). De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "wie achter een Imaam staat (in gebed) todat deze weggaat voor hem wordt de Qiyaam van een hele nacht opgeschreven."

Dit om ons aan te sporen om te blijven met de Imaam tot hij weggaat.

De metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) weken niet af van hun Imaam betreffende een gebed dat meer bevatte dan de legitieme aantal handelingen dat door de wetgever is opgesteld. Dit vond plaats toen de leider der gelovigen, 'Oethmaan Ibn 'Affaan (RadiyaAllahu anhu) het gebed tijdens de bedevaart in Minah volledig had verricht (dus 4 Raka'aat). Dit terwijl de profeet (Sallala alaihi wa Salaam), Aboe Bakr, 'Omar en 'Oethmaan in het begin van zijn leiderschap twee raka'aat verrichten. Nadat 8 jaren waren verstreken van het leiderschap van 'Oethmaan, begon hij 4 raka'aat te bidden. De metgezellen hadden dit afgekeurd en ondanks hun afkeuring volgden zij hem in het gebed en verrichten dus 4 raka'aat. Als dit de leiding was van de metgezellen om de Imaam te volgen, hoe zal het dan zijn met sommige mensen wanneer zij zien dat de Imaam meer raka'aat bidt dan de 11 raka'aat die de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) bad, dan gaat hij niet verder en gaat tijdens het bidden van de overige raka'aat weg. Zoals we dit zien bij sommige mensen in de Heilige moskee te Mekka. Ze gaan dus weg voordat de Imaam klaar is en gebruiken het excuus dat het bepaalde aantal raka'aat 11 is.
------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:24 pm

V4. Sommige mensen eten terwijl er voor de 2e keer geroepen wordt naar het Fadj'r gebed tijdens de Ramadhaan, hoe correct is hun vasten?


Als de Moe-addzin (degene die oproept tot het gebed) bij het aanbreken van Fadj'r naar het gebed roept dan moet men zich onthouden van het eten of drinken, op het moment dat men de Moe-addzin hoort. Maar als de Moe-addzin oproept naar het gebed door een schatting die hij maakt en dus niet zeker weet dat het Fadj'r is zoals het, het geval is in deze tijd, dan mag men eten en drinken todat de Moe-addzin klaar is met de oproep naar het gebed.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:24 pm

V5. Het enige dat veel mensen tijdens de Ramadhaan bezighoudt is het eten en slapen. De Ramadhaan wordt daarmee een maand van luiheid. Ook is het zo dat sommigen onder hen zich 's nachts vermaken en overdag slapen, wat is uw advies aan deze mensen?


Ik ben van mening dat dit eigenlijk zowel tijdverdrijf is als het onrechtmatig uitgeven van geld. Als mensen door niets anders bezig gehouden worden dan het vari?ren in voedselsoorten en overdag te slapen en wakker blijven voor zaken die hen 's nachts niet van nut zijn, dan is dit zonder twijfel het laten varen van een waardevolle kans die misschien in het leven van de mens niet terug zal keren. De persoon die correct handelt, is hij die de Ramadhaan doorbrengt zoals het hoort, door te slapen in het begin van de nacht en op te staan voor de Taraweeh en de nachtgebeden. Verspilling van eten en drinken is dan ook afgeraden. Het is ook raadzaam voor degenen die ertoe in staat zijn om de vastenden te voeden, hetzij in moskee?n of in andere plaatsen, omdat degene die een vastende voedt dezelfde beloning krijgt als deze persoon; wanneer iemand zijn vastende broeders voedt, dan krijgt hij dezelfde beloning als de beloning die zij krijgen. Het is degene, die door Allah's toedoen rijk is geworden, aangeraden van deze kans gebruik te maken opdat hij veel beloning krijgt.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:25 pm

V6. Sommige A-Iemmah verlengen de Doe'aa tijdens de Ramadhaan en sommige maken het kort; wat is de correcte wijze?


Het correcte is dat het niet overdreven moet zijn, maar dat men ook niet nalatig is. Verlenging dat mensen tot last kan zijn daar is een verbod op, omdat toen de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) hoorde dat Mo'aadz Ibn Djabal het gebed lang maakte in zijn gemeenschap dat hij (Sallala alaihi wa Salaam) buitengewoon boos werd, als nooit tevoren bij een toespraak en zei tegen Mo'aadz Ibn Djabal (RadiyaAllahu anhu): "Ben jij een fitnah-zaaier O Mo'aadz!"

De Imaam hoort zich te houden aan de smeekbeden die overgeleverd zijn en mag deze reciteren zolang het niet tot last is. Er is geen twijfel over mogelijk dat het verlengen mensen tot last is en ze vermoeit vooral de zwakken onder hen. Er zijn ook mensen die veel dingen te doen hebben en niet weg willen voordat de Imaam klaar is; de verlenging van de Imaam wordt een last voor hen. Mijn advies aan mijn broeders, de A-Iemmah, is daarom dat ze de gulden middenweg nemen. Ook is het raadzaam om de Doe'aa soms achterwege te laten, zodat de doorsnee mensen niet gaan denken dat Al-Qoenoet (doe'aa na Wit'r gebed) een verplichting is na Wit'r.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:26 pm

V7. Hoe zit het met de authenticiteit van de hadieth: "Zowel het vasten van Al-H'aadjim als Al-Mah'djoem is ongeldig"?


Deze hadieth is authentiek bevonden door Al-Imaam Ah'mad (RahiemuAllah) en ook door Sheich al-Islaam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim en andere hadiethspecialisten. Het is ook theoretisch gezien gepast, omdat er uit Al-Mah'djoem veel bloed komt waardoor het lichaam zwak wordt en als het lichaam zwak wordt dan heeft deze behoefte aan voedsel. Als de vastende behoefte zou hebben aan Al-H'idjaamah en dit heeft laten doen zeggen wij: "Je hebt je vasten verbroken, eet en drink zodat je lichaam weer sterk wordt, maar als hij daar geen behoefte aan heeft, dan zeggen wij: "Doe dit niet als je verplicht aan het vasten bent" en zo spaart men zijn krachten todat hij zijn vasten verbreekt."

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:27 pm

V8. Wat is het oordeel over het feit dat mensen van Djaddah naar Mekkah gaan om Taraweeh'-gebeden te verrichten?


Er is niets mis mee, dat iemand naar de Heilige moskee te Mekkah gaat om daar Taraweeh'-gebeden te verrichten, omdat de Heilige moskee één van de moskee?n is waarheen men kan reizen. Maar als iemand een administratiemedewerker of een Imaam van een moskee is, dan dient hij zijn ambt of zijn Imaamschap niet achterwege te laten en naar de Heilige moskee te gaan, omdat het bidden in de Heilige moskee Soennah is, terwijl het vervullen van de werkverplichtingen een plicht is. Het kan niet zo zijn dat een plicht achterwege wordt gelaten wordt, zodat men een Soennah kan verrichten.

Er is mij nieuws bereikt dat sommige A-iemmah hun moskee?n verlaten en naar Mekkah gaan om er I'tikaaf te doen in de Heilige moskee of om er Taraweeh'-gebeden te verrichten; dit is een fout, omdat het vervullen van de plicht in de eigen moskee een plicht is, en naar Mekkah gaan om er Taraweeh'-gebeden bij te wonen, of om er I'tikaaf te verrichten geen plicht is.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:27 pm

V9. Wat is het oordeel over het volgen/opzoek gaan naar A-iemmah die mooie stemmen hebben (om daarachter te bidden)?


Ik ben van mening dat hier niets mis mee is, maar het is beter dat mensen in hun moskee bidden en dat de mensen zich verzamelen rond hun Imaam en in hun moskee?n. Tevens wordt er op deze manier vermeden dat de eigen moskee?n leeg komen te staan, terwijl het te druk wordt in de moskee?n waar A-iemmah mooi reciteren; hierdoor kunnen verschillende ongeregeldheden ontstaan! Om deze reden vinden wij dat mensen in hun eigen moskee dienen te blijven, gezien de verschillende gevolgen die kunnen ontstaan.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:28 pm

V10. Is het veel bloed prikken iets wat het vasten verbreekt?


Het veel bloedprikken dat hetzelfde effect heeft als Al-h'idjaamah, dat het lichaam zwak maakt en waardoor de behoefte ontstaat aan voedsel: hierover is het oordeel hetzelfde als Al-h'idjaamah. Het bloed dat zonder wil van de mens eruit komt, zoals een snee in de voet waardoor er veel bloed vloeit, dit schaadt het vasten niet omdat het niet de wil van de mens is.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:29 pm

V11. Wat betreft de Taraweeh'-gebeden in de Ied-vooravond, worden deze afgerond of niet?


Als de maansikkel bezichtigd is op de 29e avond van de Ramadhaan, dan wordt er geen Taraweeh'-gebed verricht en ook geen Qiyaam (Ramadhaan)-gebeden. Dit is omdat deze twee soorten gebeden specifiek zijn voor de Ramadhaan. Als het einde van de maand bevestigd is dan wordt de Taraweeh' niet verricht, de mensen dienen dan gewoon naar hun huizen terug te gaan.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:30 pm

V12. Mag degene die I'tikaaf verricht in de Heilige moskee naar buiten gaan om te eten of drinken, en is het hem toegestaan om naar het terras van de moskee te gaan om lezingen te beluisteren?


Ja, het is toegestaan voor degene die I'tikaaf verricht in de Heilige moskee, of een andere moskee om naar buiten te gaan voor eten of drinken als hij niet in staat is dit mee te nemen naar de moskee, omdat dit een grote noodzaak is. Men mag ook de moskee uitgaan als men zijn behoefte wil doen of om zich te wassen van de Djanaabah als men in een Djanaabah-toestand verkeert.

Wat betreft het naar boven gaan naar het terras van de moskee dat schaadt ook niet, omdat het uittreden van de benedendeur van de moskee naar het terras slechts enkele stappen is en men heeft ook de intentie om terug te keren naar de moskee, dus hier is dan niets mis mee.
------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:30 pm

V13. Een jongeman was onwetend over het feit dat masturbatie het vasten verbreekt en hij heeft gemasturbeerd tijdens de Ramadhaan. Hij verkeerde in een toestand dat zijn lusten de overhand kregen. Wat is het oordeel hierover?


Het oordeel is dat dit hem tot niets verplicht, omdat wij voorheen hebben bevestigd dat de vastende zijn vasten alleen wordt verbroken, als er aan drie voorwaarden wordt voldaan: Kennis, het niet vergeten zijn (dat hij aan het vasten is) en de wil. Maar ik zeg: de mens zou geduld moeten hebben en zich niet masturberen omdat het verboden is, gezien de Uitspraak van Allah (Soebhanahu wa Ta'ala): "En degenen die hun kuisheid bewaken. Behalve tegenover hun echtgenoten of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten. Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degene die de overtreders zijn." (23:5).

En omdat de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "O jongelui! Wie van jullie in staat is te trouwen, laat hem trouwen de huwelijksvereniging maakt de blik decent en beschermt de seksuele organen (lusten) op zedige wijze, en wie dit niet aankan, laat hem vasten"

En als het masturberen toegestaan zou zijn dan zou de profeet(Sallala alaihi wa Salaam) ernaar verwijzen, omdat het makkelijker is voor Moekallaf en omdat de mens ervan geniet, in tegenstelling tot het vasten; daar kan men immers last van ondervinden. Aangezien de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) voor het vasten heeft gekozen is dit een bewijs dat het masturberen niet toegestaan is.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:31 pm

V14. Wat is het oordeel over het vasten tijdens de Ramadhaan terwijl de gebeden gelaten worden?


Degene die vast en niet bidt: zijn vasten is hem niet van nut en het wordt niet geaccepteerd en zal daarmee zijn leven niet beschermen.

Het is zelfs zo dat dit niet van hem wordt gevraagd zolang hij niet bidt, omdat degene die niet bidt hetzelfde is als een jood of christen. Wat is jullie mening over een jood of christen die zou vasten terwijl hij nog zijn religie aanhangt, zou het van hem geaccepteerd worden? Nee. Dus wij zeggen tegen deze persoon: "Toon berouw en verricht het gebed en vast en wie berouw toont vergeeft Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) hem."

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:32 pm

V15. Sommige mensen zeggen: "Van alle maanden is niet bekend wanneer deze beginnen en wanneer deze eindigen, als men zich basseert op het zien van de maansikkel. Op grond daarvan zou het raadzaam zijn om de maand Sha'baan af te ronden met 30 dagen en ook de maand Ramadhaan... wat is het oordeel van de Islamitische Wetgeving m.b.t. deze uitspraak"?


Het gedeelte van de vraag waarbij er gezegd wordt dat van alle maanden niet bekend is wanneer deze beginnen en eindigen, op basis van het waarnemen (van de maansikkel), is niet waar. Het is juist mogelijk om alle maansikkels van de maanden te zien en daarom zei de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Als jullie het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan." (Boecharie: 1900, Moeslim: 2471).

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zal niet iets afhankelijk laten zijn van iets onmogelijks en als het mogelijk is om de maansikkel van de Ramadhaan te zien, dan is het ook mogelijk om de maansikkel van overige maanden te zien.

Wat het tweede deel van de vraag betreft; de vraag of zowel de maand Sha'baan als de maand Ramadhaan afgerond zouden moeten worden tot 30 dagen. Het is juist als wij niet in staat zijn om de maansikkel te zien omdat dit belemmert wordt door de wolken, mist e.d. dat dan wij de maand Sha'baan afronden met 30 dagen en als dit ook met de Ramadhaan het geval is, dan wordt ook deze maand afgerond met 30 dagen en stoppen wij hierna met vasten. Zo is de hadieth overgeleverd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) dat hij zei: "Vast bij het zien ervan (de maansikkel) en houdt op met vasten bij het zien ervan. Als jullie worden belemmerd om het te zien, tel dan 30 dagen." en in een andere hadieth staat: "rondt het tellen tot 30 af." (Boecharie: 1909, Moeslim: 2481).

En zo ronden de mensen, als het hen niet gelukt is om de maansikkel te zien in de 29e nacht van de maand Sha'baan, de maand Sha'baan af op 30 dagen. En als het de 29e nacht is van de maand Ramadhaan en de mensen kijken om de maansikkel te zien en dit niet gelukt is, dan ronden zij de maand Ramadhaan af op 30 dagen.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:33 pm

V16. Wat is de Islamitische methode waarmee het begin van de maand bekend wordt? Is het toegestaan om dit te baseren op astrologische (centra) berekeningen om het begin van de maand en het einde ervan te bevestigen? En is het de moslim toegestaan om een verrekijker te gebruiken als hij aan het kijken is naar de maansikkel?


De juiste Islamitische methode om het begin van de maand te bevestigen, is dat mensen naar de maansikkel kijken en dit hoort gedaan te worden door iemand waarvan de religieuze standvastigheid bekend is en die over een goed gezichtsvermogen beschikt.

Als zij het zien dan is het verplicht om te handelen naar wat er uit de bezichtiging voortvloeit, door te vasten als het gaat om een maansikkel van de maand Ramadhaan en door op te houden met vasten als het gaat om een maansikkel van de maand Shawwaal. Het is niet toegestaan om zich te baseren op berekeningen van astrologische centra als het niet bezichtigd is. Als de bezichtiging is uitgevoerd door astrologische centra dan is het geldig en kan op grond daarvan gehandeld worden, gezien de algemeenheid van de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan (d.w.z. met 'iedoe'l-fit'r)".

Maar men mag zich niet alleen baseren op berekeningen en hier naar handelen.

En wat betreft het gebruikvan een verrekijker: daar is niks mis mee, maar het is niet verplicht omdat uit de Soennah blijkt dat men zich basseert op het normale kijken en niet op iets anders, maar als het gebruikt wordt en (de maansikkel) wordt gezien door een betrouwbaar iemand dan wordt er gehandeld op grond van deze bezichtiging. Mensen gebruikten dit in het verleden toen ze de minaretten bestegen op de 29e nacht van Sha'baan of Ramadhaan en ernaar uitkeken. Hoe dan ook, wanneer de bezichtiging ervan bevestigd wordt ongeacht op welke manier dan is het verplicht om te handelen naar wat er uit de bezichtiging voortvloeit, gezien de algemeenheid van zijn (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan.".

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:34 pm

V17. Is het alle moslims in alle landen verplicht om te vasten op grond van één bezichtiging? En hoe vasten moslims in sommige landen van de ongelovigen waarin geen bezichtiging plaats vindt volgens de Islamitische wetgeving?


Over deze kwestie is er verschil van mening tussen de geleerden. Als de maansikkel wordt gezien in een islamitisch land en de bezichtiging daarvan is bevestigd volgens de Islamitische wetgeving, is het de rest van de moslims verplicht om te handelen naar hetgeen uit deze bezichtiging voortvloeit? Er zijn geleerden die hebben gezegd dat het hen verplicht is om te handelen naar hetgeen uit deze bezichtiging voortvloeit. Zij hebben de algemeenheid van Zijn Uitspraak Verheven is Hij als bewijs genomen: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen).." (2:185)

De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) heeft gezegd: "Als jullie het zien vast dan."

De geleerden zeiden: "De uitspraak is algemeen en gericht tot alle moslims. En het is bekend dat daarmee niet wordt bedoeld de bezichtiging van elk mens afzonderlijk, omdat dit niet kan, maar er wordt bedoeld, dat wanneer iemand het ziet dat het begin van de vastenmaand bevestigd." Dit is algemeen en kan in elke plaats gebeuren.

Andere geleerden zijn van mening dat als de Mataalie' (tijden van zonsopgang) verschillen, dat elke plaats zijn bezichtiging heeft en als de Mataalie' niet verschillen dan is degenen die het niet hebben gezien, als de bezichtiging ervan in een plaats die overeenkomt met hen qua Mataalie', verplicht om te handelen naar hetgeen voortvloeit uit deze bezichtiging. Zij hebben hetzelfde bewijs aangehaald als de anderen en zeiden Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) zegt: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten." (2:185)

Het is bekend dat daarmee niet de bezichtiging van elk mens afzonderlijk bedoeld wordt. Men dient hiernaar te handelen in de plaats waar het gezien wordt en elke plaats die dezelfde maansikkel verschijning heeft.

Wat betreft degenen die een andere mening hebben; zij zijn van mening dat degenen die de maansikkel verschijning niet hebben gezien niet hoeven te vasten en ook de oordelen die daaruit vloeien niet hoeven toe te passen. Zij zeiden over de uitspraak van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam): "Als jullie het zien (de maansikkel) vast dan en als jullie het zien eet dan." Iemand die zich in een plaats bevindt waarvan de maansikkel verschijning niet overeenkomt met de plaats waar het gezien is, heeft het werkelijk niet gezien en voor hem geldt niet het oordeel wat daaruit voortvloeit. Zij zeiden: "De maandelijkse tijdaanwijzing is hetzelfde als de dagelijkse tijdaanwijzing. Zoals elk land verschilt qua dagelijkse Imsaak (het beginnen met vasten) en Iftaar (het verbreken van het vasten) zo hoort het ook te verschillen als het gaat om de maandelijkse Imsaak en Iftaar." Het dagverschil is bekend bij de moslim en dit was ook bekend bij vroegere geleerden en betreffende dit punt is unanimiteit bereikt tussen de moslims. Zij die zich in het oosten bevinden beginnen eerder met vasten dan zij die zicht in het westen bevinden en verbreken het vasten dan ook vóór hen.

Al wij het oordeel vellen op grond van het verschil tussen Mataalie' als het gaat om dagelijkse tijdaanwijzing, dan is dit precies hetzelfde voor de maandelijkse tijdaanwijzing.

En het is (dan) mogelijk dat iemand zegt: dat de Uitspraak van de Verhevene: "..Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is fadj'r (ochtendschemering)" (2:187)

En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als de nacht van hieruit komt en de dag van daaruit weggaat, en de zon ondergaat dan heeft de vastende zijn vasten verbroken." (Al-Boecharie: 1954, Moesliem: 2526)

Niemand kan zeggen dat dit algemeen geldend is voor alle moslims in alle streken/landen.

En ook zeggen wij over de algemeenheid van de Uitspraak van Allah: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand laat die dan vasten." (2:185)

En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien (de maansikkel) begin dan met het vasten en als jullie het zien eet dan."

Deze uitspraak zoals je ziet is sterk op grond van de juiste uitspraak, visie en ook de vergelijking. De vergelijking van de maandelijkse tijdaanwijzing met de dagelijkse tijdaanwijzing.

En er zijn geleerden die ervoor hebben gekozen deze kwesties te koppelen aan de (moslim) leider. Wanneer hij ziet dat het verplicht is om te vasten of te eten en zich daarbij baseert op de Islamitische wetgeving dan dient men te handelen aan wat daaruit voortvloeit aan oordelen, opdat mensnen niet verschillend handelen, waardoor er verdeling ontstaat binnen één heerschappij. En deze geleerden hebben zich gebasseerd op de algemeenheid van de hadieth: "Het vasten is op de dag waarop mensen vasten, en het eten is op de dag waarop de mensen eten." (Tirmidhie: 667, Sahieh verklaard door Al-Albaanie)

Er zijn nog andere uitspraken die door geleerden genoemd zijn m.b.t. het meningsverschil omtrent deze kwestie.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, en dat is: "Hoe vasten moslims in een ongelovig land waar geen bezichtiging plaats vindt volgens de Islamitische wetgeving?"

Deze mensen kunnen de maansikkel bevestigen op grond van de Islamitische wetgeving, en dat doen ze door de maansikkel te bezichtigen als zij daartoe in staat zijn. En als zij daartoe niet in staat zijn, dna behoren zij te handelen naar hetgeen voortvloeit uit de bezichtiging van de maansikkel in een islamitisch land, of zij nu zien of niet (als zij ons uitspreken volgens de eerste uitspraak in deze kwestie).

En als wij ons uitspreken volgens de tweede uitspraak, en dat is dat elk land afzonderlijk is wat betreft het bezichtigen van de maansikkels van anderen landen, en zij niet in staat waren om de bezichtiging van de maansikkels te bewerkstelligen in het land waar zij zich bevinden, dan dienen zij de bezichtiging te nemen van het dichtsbijzijnde Islamtische land, omdat dit het uiterste is wat zij kunnen doen.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:34 pm

V18. Als iemand er zeker van is dat de maand is begonnen, doordat hij de maansikkel heeft gezien en hij niet in staat was om de rechtbank hiervan op de hoogte te brengen, is hij dan verplicht om te vasten?


De geleerden hebben hierover meningsverschillen, sommigen onder hen zeggen dat hij verplicht is om te vasten en er zijn anderen onder hen die zeggen dat hij niet verplicht is om te vasten. Dit is gebasseerd op grond van het feit dat de maansikkel een bezichtiging is wat bekend en verspreid is tussen mensen of niet. Wat mij duidelijk is, is dat degene die het ziet en zeker is van het zien ervan, terwijl hij zich bevindt in een verre plaats en niemand ervan heeft hem vergezeld in de bezichtiging, verplicht is te vasten door de algemeenheid van de Uitspraak van de Verhevene: "...Wie van jullie aanwezig is in de maand laat die dan vasten." (2:185)

En de profeet's (Sallala alaihi wa Salaam) uitspraak: "Als jullie het zien begint dan met vasten"

Maar als hij zich in het land bevindt en hij getuigt hiervan bij de rechtbank, en de rechtbank verklaart zijn getuigenis als niet ontvankelijk dan dient hij zijn vasten geheim te houden om het anders handelen dan de gemeenschap niet bekend te maken.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:35 pm

V19. Is er van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) een bepaalde smeekbede overgeleverd die men zegt als men de maansikkel ziet? En dient degene die het bericht over de maansikkel hoort de smeekbede op te zeggen, ook al heeft diegene de maansikkel niet gezien?


Ja, men dient te zeggen: "Allahu Akbar, Allahoemma ahiellahoe 'alayna bie l-amnie l-ieemaanie wa ssalaamatie wa l-ieslaam wa t-tawfieqie liemaa toeh'iebboe wa tarda, rabboena wa rabboeka llaah." "Allah is de grootste. O Allah, bezorg ons de nieuwe maan in veiligheid en in geloof, in vrede en in Islaam, in succes dat U lief heeft en waar U tevreden over bent. (O nieuwe maan) onze Heer en uw Heer, is Allah."

Er zijn daarover twee ahadieth van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) overgeleverd. Wat blijkt uit de hadieth is dat deze smeekbede alleen gezegd wordt tijdens het zien van de maansikkel. Maar degene die van de bezichtiging hoort en het zelf niet heeft gezien, dient het voorgaande niet te zeggen.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:36 pm

V20. Als mensen er pas van op de hoogte zijn gebracht dat de maand is begonnen, nadat er wat tijd van de dag is verlopen, is het hen dan verplicht om de rest van de dag te vasten? Moeten zij het inhalen?


Als mensen ervan op de hoogte zijn dat de maand Ramadhaan begonnen is tijdens de vastendag dan dienen zij te vasten, omdat het bevestigd is dat deze dag behoort tot de maand Ramadhaan en dan is het vasten immers verplicht. Maar moeten zij de dag inhalen? Dus het vasten inhalen? Daarover is er een meningsverschil tussen de geleerden. De meerderheid van de geleerden is van mening dat het voor hen verplicht is om deze dag in te halen, omdat zij niet de intentie hadden om vanaf het begin van de dag te vasten, maar een gedeelte van de dag is voorbijgegaan zonder de bijbehorende intentie, en de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Daden worden beoordeeld aan de hand van de intenties en een ieder wordt beloond volgens de intentie." (Al-Boecharie: 1, Moesliem: 4962)

Er zijn geleerden die van mening zijn dat het voor hen niet verplicht is om de dag in te halen omdat zij uit onwetendheid niet hebben gevast en de onwetende wordt niks verweten vanwege zijn onwetendheid; het inhalen van de dag is echter beter. De profeet (Sallala alaihi wa Salaam) zei: "Laat hetgeen waar je twijfels over hebt en ga over op hetgeen waar je geen twijfels over hebt".

Het is maar één dag; het is makkelijk en er is daarin geen last; en in het inhalen berust enige rust voor de ziel en rustgevoel voor het hart.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:43 pm

V21. Zondigen alle moslims als niemand van hen uitkijkt naar de maansikkel van de maand Ramadhaan aan het begin of het eind ervan?


Het uitkijken naar de maansikkel -de maansikkel van de maand Ramadhaan of de maand Shawaal- was de gewoonte in de tijd van de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) dit volgens de uitspraak van Ibn 'Oemar (RadiyaAllahu anhu): "De mensen keken uit naar de maansikkkel en ik heb de profeet (Salllala alaihi wa Salaam) medegedeeld dat ik het heb gezien en hij heeft gevast en de mensen bevolen om te vasten." (Aboe Dawoed: 2342, authentiek gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e:908).

Er is geen twijfel over het feit dat de leiding van de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) de volmaakste leiding is.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:44 pm

V22. Als een man moslim wordt, nadat er een paar dagen van de Ramadhaan voorbij zijn gegaan, wordt van hem dan gevraagd om de voorgaande dagen te vasten?


Van deze man wordt niet gevraagd om de voorgaande dagen te vasten omdat hij ongelovig was. En van de ongelovige wordt niet gevraagd om hetgeen in te halen van wat hij gemist heeft aan weldaden volgens Allah de Verhevene's Uitspraak: "Zeg tot degene die ongelovig zijn: "Als jullie ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is."" (8:38)

Een ander bewijs voor het feit, dat deze man de vastdagen niet hoeft in te halen, vinden wij in het feit dat er mensen in de tijd van de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) moslim werden en hen niet bevolen was om hetgeen gemist aan vastendagen, gebeden of Zakaat in te halen. Maar als iemand moslim wordt gedurende de dag, is hij dan niet verplicht om te vasten of in te halen? In deze kwestie is er verschil van mening tussen de geleerden, en de correcte uitspraak is dat hij verplicht is om te vasten omdat hij behoort tot mensen die daartoe de plicht hebben maar hij is niet verplicht om de dag in te halen, omdat hij daarvoor niet behoorde tot mensen die hiertoe verplicht zijn. Hij is hetzelfde als een kind dat de puberteit bereikt gedurende de dag, dan is hij verplicht om te vasten maar niet verplicht om de dag in te halen, volgens de correcte uitspraak in deze kwestie.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:44 pm

V23. Wordt het kinderen jonger dan 15 jaar aanbevolen om te vasten, zoals dit het geval is met het gebed?


Ja, kinderen die de puberteit niet hebben bereikt worden aanbevolen om te vasten als zij dit aankunnen zoals de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) dit met hun kinderen deden. De geleerden hebben aangegeven dat degene die zeggenschap heeft over kinderen hen dient te bevelen om te vasen opdat ze daaraan wennen en de grondbeginselen van de Islaam in hun zielen gevestigd worden, zodat zij dit als iets natuurlijks gaan ervaren. Maar als zij daar moeite mee hebben of dit schadelijk voor hen is, dan zijn zij hiertoe niet verplicht en bij deze wil ik waarschuwen voor iets dat sommige vaders en moeders doen en dat is hun kinderen verbieden te vasten, in tegenstelling tot wat de metgezellen (RadiyaAllahu anhoem) deden. Zij beweren dat ze deze kinderen verbieden te vasten uit barmhartigheid tegenover hen en uit medelijden met hen, en de waarheid is dat barmhartigheid tegenover kinderen berust in het hen bevelen om de Islamitische wetgeving te praktiseren en hen daaraan te laten wennen. Dit behoort zonder twijfel tot een goede opvoeding en volmaaktheid van bescherming en het is bevestigd door de profeet (Sallala alaihi wa Salaam) in zijn uitspraak: "De man is een hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor hun bescherming." (Al-Boekharie:2409, Moesliem:1829)

En wat gepast zou zijn van het voogden t.o.v. degene die Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) onder hun voogdij heeft doen vallen zoals gezinsleden en kinderen, om Allah te vrezen in hen, en dat zij hen bevelen met datgene zij bevolen zijn om hen te bevelen van de Islamitische wetgeving.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   ma jun 09, 2008 12:45 pm

V24. Als een persoon zich herstelt van een ziekte waarvan de dokters hebben bepaald dat het onmogelijk is dat hij zich daarvan herstelt en dit was na afloop van een paar dagen van de Ramadhaan wordt er dan van hem verwacht om de voorgaande dagen in te halen?


Als iemand tijdens de Ramadhaan of iets van de Ramadhaan niet heeft gevast vanwege een ziekte waarvan niet de hoop was dat het over zou gaan volgens de gewoonte of volgens een betrouwbare doktersverklaring dan is hij verplicht om voor elke dag een arme te voeden, als hij dit doet en Allah (Soebhanahu wa Ta'ala) heeft daarna genezing voor hem bepaald dan is hij niet verplicht om de dagen te vasten waarover hij een arme heeft gevoed, omdat hij vrijgesproken is met hetgeen hij gekomen is aan voeden i.p.v. vasten. En als hij zijn vrijspraak krijgt dan is er geen verplichting voor hem hierna en iets wat hier op lijkt is wat de Fiqh-geleerden hebben gezegd over de man die niet in staat is om de bedevaart te verrichten vanwege een bepaalde reden waarvan niet verwacht wordt dat dit overgaat. Dan machtigt hij iemand om in zijn plaats de bedevaart te verrichten en daarna herstelt hij; dan is de verplichting hem niet een tweede keer verplicht.

------------------------------------------------------------------------------------
Bron: "48 vragen omtrent het vasten", Sheich Mohammad Ibn Saalih al Uthaymeen
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: 48 Vragen omtrent het vasten   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
48 Vragen omtrent het vasten
Terug naar boven 
Pagina 1 van 2Ga naar pagina : 1, 2  Volgende

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Ramadan/vasten-
Ga naar: