ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’   di jun 10, 2008 9:54 pm

Sjich ibn 'Uthemin zei:“Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’ heeft een fout gemaakt. Of hij is degene die Al Albanee niet kent of hij is degene die al Irjaa’ niet kent.1) Al-Albanee is een man van Ahloe soennah, moge Allah hem Genadig zijn, een verdediger ervan 2), een Imaam in Hadieth. We weten niet van iemand die hem heeft overtroffen in onze tijd. Maar sommige mensen, en we vragen Allah Zijn vergeving- hebben jalouzie in hun harten 3). Want wanneer ( een van hen ) ziet dat een persoon met acceptatie tegemoet is gekomen ( door de mensen ), dan begint hij fouten bij hem te vinden op rekening van iets, net zoals de hypocrieten, die gewoon waren de gelovigen te schandaliseren die vrijelijk in liefdadigheid gaven, en deze ( hypocrieten ) die niets zouden vinden dan het streven van ( de gelovigen ). Dus ze zouden degene schandaliseren die liefdadigheid gaf in overvloed, en ook de arme persoon die liefdadigheid gaf !
We kennen deze man van zijn boeken, moge Allah hem Genadig zijn, en ik ken hem van het zitten met hem op gelegenheden 4). Hij is Selefi in ‘Aqeedah van correcte manhaj. Maar sommige mensen wensen om takfir te verrichten van de dienaren van Allah op rekening van iets waarover Allah geen takfir van hen verrichte 5). Dan claimen ze dat wie dan ook hen tegengaat in deze takfeer een Murji’ is 6). Een leugen, laster en een machtige fabricatie.
Dan daarom, luister niet naar deze uitspraak ( over Albanee ) ongeacht van wie het komt 7) !!!

Bron:

-Artikel op spubs.com.
-Cassette: Makaalamaat Ma’a Mashaayikh ad-Da’wah as-Salafiyyah (Part 4). Datum 12/6/2000CE.

Luister hier de audio: http://www.spubs.com/sps/sad/mp3.cfm?scn=dl&LeID=49

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’   di jun 10, 2008 9:54 pm

1) Ridouan: Omdat de uitspraken van Al Albanee op geen enkele wijze naar irjaa’ wijzen en dat degene die dit beweert de ‘aqeedah van al Murji’a niet kent of die van Albanee niet. Beiden zijn bitter en daarom lasteren zovelen hem, zoals Abu Ruhayyim....of Abu Qatadah, Safar al Hawali,Faalih al Harbee e.a...Of Albanee zijn studenten lasteren ze, welke zijn bewijzen volgen.
2) Ridouan: Zoals men alle verdedigers belasterde en tegenwerkte in alle tijden. Dit terwijl men niet de afschuwelijke fouten in ‘Aqeedah en Manhaj verduidelijkte van Imaams zoals Hassan al Banaa, al Mawdoudi, Sayd en Mohammed Qutub e.a. Dan gooit men het ineens op roddelen, verknippen avn uitspraken en andere uitvluchten !!!! Terwijl blijkbaar bij deze personen deze mensen zondeloos of foutloos zijn, ookal gaan ze de Koran en Soennah tegen !!!!!
3) Ridouan: Zoals men in deze tijd ook ziet bij de behandeling van Geleerden als Shaych Rabi’ Hafidahoellah. Deze man heeft prijzingen over zijn boeken, werken, bevindingen van grote Imaams als Ibn ‘Uthemin, Albanee, Ibn Baz, Muqbil, Al Fawzaan e.a. Toch proberen velen hem te belasteren en te schandaliseren. Niet met inhoudelijke kritiek maar praatjes welke zowel inhoudelijk als wetenschappelijk niets inhouden......Dat deed men eerder ook bij Ibn Baz, Al 'Uthemin, al Fawzaan e.a. Later ziet men dat men niet om hen heen kan en ineens prijst men hen en pakt hun bronnen....
4) Ridouan: Ibn Úthemin kende zijn boeken en hem als persoon. Dit laat zien dat hij ook op hoogte was van Albanee zijn mening over “degene die de salaah naliet zonder de verplichting te ontkennen,” en “degene die niet oordeelde met wat Allah openbaarde,” en “degene die niet met de ledematen de verplichte daden verrichtte zonder de verplichting te ontkennen” e.d. Toch verklaarde hij Albanee geen Murji’. Eerder prijst hij Albanee sterk, terwijl Ibn ‘Uthemin niet de persoon was om zomaar iemand te prijzen ( dit gaf hij zelf aan toen men hem Rahiemmahoellah vroeg of hij 'Aroor had geprezen )!!!! Het rare is dat deze Qutbees,Takfieries en Hadadees vaak ibn ‘Uthemin qouten.......Waarom dit niet ? Hetzelfde geval is bij Shaych al Fawzaan die Albanee vrij pleit van Irjaa’....
5) Ridouan: Zoals Safar al Hawali dat wilde doen in zijn boek Dhaahirat al Irjaa’ ( de verschijning van al Irjaa’ ). Hierin maakt hij takfeer op zondaren hun daden......Ook Salman al ‘Awda, Mohammed Qutub e.a staan hierom bekent. Kijk ook op de kritiek van Shaych Ibn Uthemin op Safar en Salman en de kritiek van andere ‘Ullama zoals Shaych al Albanee, Ibn Baz, Muqbil e.a:

http://www.selefiepublikaties.com/ma...en.salmaan.htm

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’   di jun 10, 2008 9:56 pm

6: Ridouan: Zoals Safar al Hawali en Mohammed Qutub deden bij Albanee. Wat een leugen, laster is en een machtige fabricatie........Want Albanee gaat nergens ahloe soennah wal jama’a tegen en heeft altijd een voorganger in zijn istihaad !!!! Daarom zei Ibn Uthemin: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’ heeft een fout gemaakt. Of hij is degene die Al Albanee niet kent of hij is degene die al Irjaa’ niet kent."
7: Ridouan: Daarom laten we deze mensen hun uitspraken en vooral hun boeken en takfeer gerelateerde zaken. Want onze bronnen zijn walhamdullilah zuiver....
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
avatar

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’   di jun 10, 2008 9:59 pm

Introductie
Imaam Al Albanee zei: ?En Shaychoel Islaam Ibn Taymiyah heeft het perspectief uitgelegt vanwaar Imaan (geloof) ( komt ), het bestaat uit handelingen en dat het vermeerdert en vermindert ( zijn discussie ) heeft geen verdere uitvoerige behandeling nodig, in zijn boek 'al Imaan.. Dus degene die meer details nodig heeft kan er naar terug voeren. Ik zeg: dit is wat ik gewoon was te schrijven voor meer dan 20 jaar, de madhab van de Selef en de 'Aqeedah van ahloe Soennah bevestigent, en alle Lof is voor Allah, in de zaken behorent tot Imaan en dan komen er, in de huidige tijden, roekeloze ontwetenden, die niets anders zijn dan jonge nieuwkomers, ons beschuldigen van Irjaa. Bij Allah is de klacht over het kwaad waarop ze zijn, ( het kwaad ) van ontwetendheid, dwaling en afval.."

Enkele vragen en antwoorden met Shaych Ibn Uthemin op 30 april 2000:

Vraag: De vragensteller vraagt dat sommige mensen zeggen dat Shaych al Albanee, Rahiemmahoellah, zijn positie betreffende de zaken van Imaan die van de Murji'a is. Wat is uw visie op dit ?


Antwoord: De Shaych name en korte pause, stil blijvend en antwoorde toen: ..Ik zeg, zoals degene die voorgegaan is heeft gezegt. 'Al Albanee is een Geleerde, een Moehadieth ( hadieth geleerde ), een Faaqieh ( Jurist ), ookal was hij groter als een Moehadieth als een Faaqieh, en ik weet niet van enkele van zijn uitspraken welke irjaa impliceren, ooit. Hoe dan ook, het zijn degenen die takfier willen maken van mensen ( ze ongelovig verklaren zoals Safar al Hawali en Mohammed Qutub welke met deze beschuldiging kwamen ), zij zijn degenen die hem beschuldigen en degenen als hem, dat ze murji'a zijn en deze daad van hem is door middel van slechte namen ( aan hem ) toe te schrijven. Ik getuig voor Shaych al Albanee Rahiemmahoellah, met oprechtheid ( istiqaamah ), een goede geloofsovertuiging en goede intentie..

Vraag: Een persoon zegt Laa Illaha ilaa Allah, oprecht van zijn hart, daarin geloof hebbend ( masadiqan ), onderwerping tonend ( mustasliman ) en onderdanigheid ( munqadan ), maar hij verricht niet een enkele daad van goedheid met zijn ledematen ondanks dat hij de mogelijkheid heeft dat te doen. Is hij onder de Wil ( mashee'ah ) van Allah ? Of is hij een kafir ?


Antwoord:?Ik zeg, en alle zegenening zijn dankzij Allah, de Heer van alle van de Werelden, dat als hij niet bidt, dan is hij een ongelovige, ookal zegt hij Laa Illaha Ilaa Allah. Als hij waarachtig was in zijn uitspraak van Laa Illaha Ilaa Allah, oprecht ermee zijnde, bij Allah hij zou het gebed niet gelaten hebben. Dit is omdat het gebed de verbinding is tussen Allah 'Azza wa Jaal en een persoon. En in de bewijzen die gekomen zijn in de Koran en de Soennah, de correcte visie ( betreffende hen ), en de overeenstemming van de Metgezellen welke geqoute is dooor meer dan een autoriteit ( geleerde ), daar is wat impliceert dat degene die het gebed nalaat een ongelovige is, die eeuwig in het Helle Vuur zal verblijven, en dat Hij niet onderhevig zal zijn aan Allah Zijn Wil. En als we dit zeggen, dan zeggen we niet iets dat betekenisloos is of leeg. We zeggen dit omdat het hetgene is wat duidelijk geimpliceert en bedoelt is door de Woorden van Allah en de woorden van Zijn Boodschapper ( vrede en zegeningen zijn met hem ) en de uitspraken van de metgezellen in welke hun overeenstemming is overgelevert.
'Abdullaah bin Shaqiq zei: De metgezellen van Allah Zijn Boodschapper ( vrede en zegeningen zijn met hem ) waren niet gewoon om het nalaten van een daad als ongeloof te benoemen behalve het gebed ( nalaten ). Ook Ibn Raahawaih, moge Allah hem Genadig zijn, wie een wel bekende Imaam is, qoute de overeenstemming van de metgezellen betreffende het ongeloof van degene welke het gebed naliet.
Als voor de de handelingen die overblijven, als een persoon hen nalaat, dan zal Hij onder de Wil van Allah zijn. Betekent, als hij bijvoorbeelt geen zakaah gaf, dan zal hij onder de Wil van Allah zijn, omdat wanneer de Profeet ( vrede zij met hem ) de bestraffing noemde voor degene die de zakaah niet gaf, zei hij: Dan zal hij zijn pad zien, of naar het Paradijs of naar het Helle Vuur. En is het is bekent dat als hij een ongelovige was, dan zou er geen pad naar het Paradijs zijn voor hem. En vasten en Haj zijn soortgelijk, degene die hen nalaat pleegt geen ongeloof, en hij is onder de Wil van Allah, maar hij is de meest zondige van de mensen. ?Einde van de Shaych zijn antwoord.

Vraag: Is er een verschil van mening onder Ahloe Soennah betreffende de regelgeving op zo?n man ? In het hoofd houdend de regelgeving op degene welke de vier pilaren ( van islaam en de handelingen ) nalaat en het verschil van mening betreffende dat ?


Antwoord: Ik ben niet in staat om uitgebreid om te gaan met het verschil van mening over deze zaak. Maar het is verplicht voor ons om te weten dat ( de regelgeving van ) ongeloof een shari'ah regelgeving is en niet ontleend kan worden behalve uit de shari'ah, en het principe betreffende moslims is dat Islaam bevestigt is voor hen totdat enig bewijs impliceert dat zij het verlaten hebben. En haastig naar takfeer stormen is erg, erg gevaarlijk. Tot zo een mate dat de Profeet ( vrede zij met hem ) zei, waarschuwende tegen takfir: Wie dan ook ongeloof toeschrijft aan iemand en tegen hem zegt: O vijand van Allah?, en hij eigenlijk niet zoals dat is, dan zal het terugvallen op hem? m.a.w het zal terugvallen op degene die deze claim maakte.

Vraag: Het meningsverschil dat bestaat over de zaak van de regelgeving op degene die de gebeden nalaat, is het een die onder ahloe soennah zelf is ( m.a.w niet iemand uit ahloe soennah haalt ) of een welke daarbuiten is ?


Antwoord: Ja het is een meningsverschil welke binnen ahoe soennah is. Ahloe soennah verschillen van mening onder hunzelf betreffende dit, zoals ze van mening verschilt hebben betreffende de verplichting van woedoe na het eten van het vlees van de kameel.

Ridouan: I.p.v de ghulaat: Fanatici van de Qoetbeeyeen en Hadaadiyeen zie je Sjich al ?Uthemin hier zeggen dat de persoon die het gebed nalaat beoordeelt kan worden volgens verschillende meningen...En dat dit binnen ahloe soennah blijft..

Vraag: Zijn de handelingen van de ledematen een voorwaarde voor het bewijs voor de asl ( basis ) en sihah ( correctheid ) van Imaan of zijn ze een voorwaarde voor de kamaal ( perfectie ) van Imaan die verplicht is ?


Antwoord: Dat varieert. Degene die het gebed nalaat, als voorbeeld, is een ongelovige, sinds het gebed een van de noodzakelijke vereisten van Imaan. Maar ik adviseer mijn broeders om deze zaken laten en het onderzoeken van hen, maar dat zij terug zouden moeten keren naar waar de Metgezellen, moge Allah tevreden met hen allen zijn, op waren. De Selef oes Saalih waren niet gewoon om te weten over de gelijken van deze zaken. Een gelovige is degene wie Allah en Zijn Boodschapper een gelovige gemaakt hebben en een ongelovige is degene wie Allah en Zijn Boodschapper een ongelovige gemaakt hebben.

Einde van de vragen en antwoorden van Shaych Ibn ?Uthemin Rahiemmahoellah.

Vraag: Wanneer we in een stad zijn waarin de mensen van Kennis daarin het oordeel geven dat de persoon die het gebed nalaat geen ongelovige is met Kufr Akbar ( het grote ongeloof wat iemand uit de Islaam haalt ), dus als zo iemand sterft in deze stad, moeten de mensen het nalaten hem te wassen en over hem te bidden ( janaaza, begravennis gebed ) en zouden zij hem moeten stoppen om begraven te worden op de begraafplaats van de moslims in die stad en dat hij gestorven is als een moslim omdat hij de geleerden in zijn stad blind volgde ?


Antwoord. 'Als voor degene die gelooft dat hij een een ongelovige is, dan ja, hij bidt niet over hem. Maar voor degene die dit niet gelooft, dan laat hem over hem bidden en dit is de manier waarop hij zou moeten kijken naar dit verschil ( van mening in deze zaak ).

Vraag:?De vragensteller quote de woorden van Shaych oel Islaam Ibn Taymiyah en heeft verdere duidelijk erover nodig; ( Shayck oel Islaam zei: )?Van de verschillende elementen ( van Imaan, welke Imaan vormen ) zijn diegenen welke als zij niet aanwezig zijn ( het ) zullen verminderen ( van ) meeste perfect ( te zijn ) en degenen welke te kort komen in perfectie- en dit is het nalaten van verplichte daden en het vallen in de verboden zaken. En er van is ( m.a.v de verschillende elementen van Imaan ) is datgene wat zijn rukn ( basis ) zal doen beschadigen, en dat is het nalaten van i'tiqad ( geloof ) en qawl ( uitspraak ).


Antwoord: Waar zit het problem in ?

Vragensteller: De broeder behoeft verdere verduidelijking over deze woorden.

Antwoord: Dit is duidelijk. Van Imaan is datgene wat als het nagelaten word koefr is, zoals wanneer iemand een van de Pilaren van Imaan verwerpt ( zoals het geloof in Allah, de Engelen, de Boeken, de Boodschappers etc. ), dit is koefr en ook van Imaan is datgene wat de Kamaal ( perfectie van Imaan ) vormt zoals in zijn uitspraak ( vrede zij met zij hem ): Niemand van julie gelooft oprecht totdat hij wenst voor zijn broeder wat hij wenst voor zichzelf.De intentie hier is ?Kamaal ( perfectie van) al Imaan. Er kan ook van Imaan zijn datgene wat Moestahab ( aangeraden ) is. De Profeet ( vrede en zegeningen zijn met hem ) heeft ook informatie gegeven over het gebrek wat gevonden word in vrouwen met respect tot hun intellect en religie en hij maakte de redenen van het gebrek in hun deen ( geloof ) het nalaten van het gebed als ze in de periode van menstruatie zijn, ondanks het feit dat dit niet van de vrouwen hun keuze is. Vandaar, is dit een gebrek in de perfectie ( van Imaan. ).

1) Bron: cassette opname: Vragen vanuit Qatar over de zaken van Imaan en de beschuldiging van Irjaa tegen Imaam al Albanee, 25 Muharam 1421.
-Artikel op www.spubs.com.

Shaych Saalih al Fawzaan: Shaych Albanee heeft geen Irjaa.

Vraag: We lazen een antwoord van u op een vraag, geachte Shaych, dat degene die niet handelt met zijn ledematen, dat het niet toegstaan is dat hij een mou?mien ( verklaard word ), dus is het toegestaan voor ons om te zeggen dat hij een moslim is en dat we niet het etiket van imaan aan hem geven. Omdat we een uitspraak van Ibn Maandah vonden in Kitaboel Imaan ( 1/198) waarin hij vermeld wat er op wijst dat de uitspraak ?Laa Illaha Ilaa Allah? de naam van islaam verplicht en de rijkdom en bloed verboden maakt van degene die het zegt. En hij noemt erin ( Kitaboel Imaan ) de hadeeth van al Miqdaad in de twee Saheehs waarin hij zei: Ik zei: O Boodschapper van Allah, heeft u als visie als ik en een man van de Mushrikeen ( polytheisten ) slagen uitwissellen en hij mijn hand snijd, en toen wanneer ik hem overmande zei hij ?Laa Illaha Ilaa Allah? ,zou ik hem moeten vermoorden ? Of zou ik hem moeten laten ? Hij zei ( 'alayhi salatoe wa salam ):?Beter laat hem. En dit is de uitspraak van Shaychoel Islaam ibn Taymiyah, geqoute d.m.v Fathoel Majeed ( uitleg van Kitab oet Tawheed ), en an Nawawee sprak ermee in Sharh Saheeh Moeslim, en dit is de uitspraak van Ibn Rajab al Hanbali en Ibn Hajar al 'Asqalanee en Ibn Khoezayma en al Ghoenayman en het is de uitspraak van Shaych al Albanee, wie de Qoetbiyoen beschuldigen van irjaa. Dus is het toegestaan om deze toeschrijving te maken ( van het ettiket van islaam ) ? En is degene die hiermee spreekt van de Murji'a ? Moge Allah u zegenen.


Shaych Saalih al Fawzaan: Dit is de uitspraak van sommigen van ahloe soennah, Shaychoel Islaam qoute het in al Maajmoo' ( al fatawa, de verzameling van religieuze uitspraken van Ibn Taymiyah ).

Maar wat correct is van de twee uitspraken van de Geleerden is ( de uitspraak ) van het ongeloof van degene die het gebed nalaat. Hij (Moge vrede en zegeningen op hem zijn ) zei: De overeenkomst welke tussen ons en hen is, is het gebed, degene die het nalaat heeft ongeloof(t) ( gepleegt). En hij (Moge vrede en zegeningen op hem zijn ) zei: Tussen een man en ongeloof is het nalaten van het gebed.

Shaych al Fawzaan: Op welke wijze dan ook, het is niet toegestaan het woord van irjaa? toe te schrijven aan degene die degene die het gebed nalaat niet als ongelovige verklaart. En Shaych al Albanee is van ahloe soennah, en degene die zegt dat hij murji? is heeft een fout gemaakt en is weg geslingerd van wat correct is. Omdat er geen enkele uitspraak van hem gevonden kan worden welke irjaa? met zich meebrengt. Ookal zijn we het niet eens in sommige zaken met hem, onder hen ( de zaak van ) verlossing van degene die niet handelt met de ledematen. Maar, wees je bewust, dat hij van ahloe soennah is en dat zijn uitspraak de uitspraak van ahloe soennah is.

Bron:salafitalk.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: “Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
“Wie dan ook Shaych al Albanee heeft beschuldigt van Irjaa’
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Weerlegging van de Dwaling-
Ga naar: