ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Weerleggen van de kettingbrief

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Weerleggen van de kettingbrief   do mei 22, 2008 8:44 am

Vraag:

Laatst ontving ik een kettingbrief in de vorm van een email, waarin
gewaarschuwd werd dat als ik het niet door zou sturen naar 20
moslims er erge dingen met mij zou gebeuren. In de brief stond dat
Sheikh Ah'mad, die een wachter was van de moskee van de Profeet
(vrede en zegeningen van Allah zij met hem) in Medina, op een
vrijdag een droom kreeg waarin hij de Profeet (vrede en zegeningen
van Allah zij met hem) zag. Er werd hem door de Profeet (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) verteld dat die vrijdag 6000
mensen waren overleden, waarvan er niet ťťn het Paradijs zou
bereiken omdat de toestand van de Oemmah in deze periode triest is.
Een persoon die deze brief had verscheurd, overleed binnen 9 dagen.
Een ander persoon die vergeten was de brief door te sturen, verloor
zijn baan. Toen hij vervolgens de brief liet circuleren, kreeg hij
een baan toegewezen met een hogere functie dan hij tevoren had.

Mijn vraag is of ik hierin moet geloven. Wat is de waarde van zo'n
brief?


Antwoord:

Alle lof aan Allah

Sheikkh `Abd al-`Aziez ibn Baaz (moge Allah tevreden met hem zijn)
zei:
We hebben al vele jaren vaak over deze valse brief gehoord; het
wordt zo nu en dan verspreid onder de mensen en is alom bekend bij
het gewone volk. De inhoud van de brief verandert soms, maar de
auteur beweert altijd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen van
Allah zij met hem) heeft gezien in een droom die hem een boodschap
gaf om te verspreiden. Deze vervalser maakt meerdere beweringen in
zijn brief die duidelijke leugens en klinkklare onzin zijn. Ik heb
er vroeger aandacht aan besteed en mensen uit proberen te leggen dat
zo'n brief vals is. Toen ik de laatste versie zag, twijfelde ik om
erover te schrijven, omdat de valsheid ervan duidelijk was en omdat
de vervalser een grote onbeschaamdheid had om zulke leugens te
vertellen. Ik dacht niet dat iemand die ook maar over een beetje
inzicht en gezond verstand beschikte in zijn valse woorden zou
trappen.

Maar veel broeders hebben me verteld dat deze brief een groot aantal
mensen heeft misleid, en zij hebben hem onderling verspreid en
sommigen geloofden wat erin stond. Dit is de reden dat ik ervoor
gekozen heb hierover te schrijven om uit te leggen dat zo'n brief
vals is en dat het een verzinsel is over de Boodschapper van Allah
(vrede en zegeningen van Allah zij met hem), zodat niemand erdoor
misleid kan worden. Iemand met kennis en geloof, of een solide aard
en gezond verstand en deze brief bestudeerd zal zich snel realiseren
dat het op verschillende manieren berust op leugens en verzinsels.

Ik vroeg een verwante van Sheikh Ah'mad, aan wie deze leugen is
toegeschreven, over deze brief en hij vertelde me dat het vals is en
dat Sheikh Ah'mad nooit heeft gezegd wat erin staat. Sheikh Ah'mad
overleed een tijd geleden. Zelfs als wij aannemen dat deze Sheikh
Ah'mad of iemand groter dan hem beweerde de Profeet (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) gezien te hebben in een droom of
terwijl hij wakker was, en deze advies aan hem gaf, wij zeker weten
dat hij gelogen heeft, of dat dit verteld werd door de Shaytaan en
niet door de Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met
hem). Dit weten wij om verschillende redenen, inclusief de volgende:

De Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zou
niets zeggen dan de waarheid, zowel tijdens zijn leven als na zijn
dood. Deze brief gaat duidelijk in tegen de Sharie'ah op
verschillende manieren, zoals we hieronder zullen zien.
De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) kan gezien
worden in een droom, en degene die hem ziet in zijn ware gedaante
heeft hem daadwerkelijk gezien, want de Shaytaan kan niet zijn
gedaante aannemen zoals staat in de sah'ieh' h'adieth. Maar het
hangt af van het geloof, goede karakter, de oprechtheid,
nauwkeurigheid, religieuze betrokkenheid en betrouwbaarheid van
degene die beweert hem gezien te hebben en of hij de Profeet (vrede
en zegeningen van Allah zij met hem) in zijn ware gedaante of een
andere gedaante heeft gezien. Als er een h'adieth verteld is door de
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) maar niet
overgeleverd is door een betrouwbaar persoon met een goede karakter,
kan deze niet geaccepteerd of gebruikt worden als bewijs; of het
wordt overgeleverd door betrouwbare en nauwkeurige overleveraars,
maar gaat in tegen een h'adieth die door betere personen is
overgeleverd en onmogelijk verzoend kan worden met deze meer
nauwkeurige en betrouwbare overlevering. De eerste overlevering
wordt dus afgeschaft en kan niet gevolgd worden, en de tweede
overlevering schaft (de eerste) af en moet nagevolgd worden waar dat
mogelijk is en wanneer de aan voorwaarden die eraan verbonden zijn,
wordt voldaan. Als dat niet mogelijk is en de overleveringen niet
met elkaar verzoend kunnen worden, dan moet de minst betrouwbare
overlevering afgewezen worden. De regel in deze kwestie is dat het
vreemd (shaadhdh) is en niet gevolgd moet worden. Dus hoe zit het
met een brief van een auteur, die het zogenaamd overgeleverd heeft
van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met
hem), maar onbekend is en waarvan wij niet weten of hij betrouwbaar
is of niet? In deze situatie moet het afgewezen worden en er geen
aandacht aan besteed worden, ook al is de inhoud niet in strijd met
de Sharie'ah. Dus hoe zit het dan met de brief die veel valse dingen
bevat en die valselijk toegeschreven wordt aan de Boodschapper van
Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en die uitspraken
bevat die Allah niet toegestaan heeft? De Profeet (vrede en
zegeningen van Allah zij met hem) zei: "Wie woorden aan mij
toeschrijft die ik niet heb gezegd, laat hem plaatsnemen op zijn
plek in de Hel."

Sheikh Saalih' al-Fawzaan schreef een artikel over deze brief,
ervoor waarschuwend, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ad-
Da'wah, afleveringnummer 1082, waarin hij zei:

Deze verzonnen brief is oud. Het is meer dan tachtig jaar geleden in
Egypte verschenen, en de geleerden weerlegden het en noemden het
vals, en zij lieten de leugens en valsheden die het bevatte zien.
Éťn van de geleerden, Sheikh Mohammed Rashied Rida, zei in de
weerlegging van deze brief:

We beantwoorden deze vraag in 1322 AH en we herinnerden ons dat we
zo'n soort brief meerdere malen hebben gezien in de tijd dat we nog
leerden hoe we moesten schrijven en lezen tot nu. Al deze brieven
werden toegeschreven aan een man genaamd Sheikh Ah'mad, de wachter
van de Profeet's graf. De brief is zeker vals en niemand die ook
maar over een klein beetje kennis en geloof beschikt zal dat
betwisten. Het is juist alleen de simpele geest vanuit de
ongeletterde massa die het zal geloven.
Vervolgens weerlegde hij het uitgebreid, waarbij hij inging op elke
verzinsel die de brief bevatte. Deze brief is vooral geaccepteerd
door sommige onwetende mensen die het begonnen te kopiŽren en
verspreiden, omdat zij beÔnvloed werden door de beloftes en de
waarschuwingen die erin stonden: wie een x aantal kopieŽn maakt en
deze verspreid zal krijgen wat hij wil, en als hij een zondaar is
zal Allah hem vergeven, en als hij werk heeft zal hij promotie
krijgen, en als hij een schuld heeft dan zij deze betaald worden, en
degene die er niet in gelooft zal de slechte gevolgen hiervan
ondervinden. Wanneer onwetenden dit lezen, worden zij hierdoor
misleid en zij gaan de brief verspreiden uit angst en hebzucht.
De geleerden zijn overeengekomen dat deze brief vals is en zij
hebben mensen gewaarschuwd het niet te verspreiden en er niet in te
geloven. Éťn van de geleerden is Sheikh `Abd al-`Aziez ibn Baaz die
het weerlegde in een uitstekende artikel en liet de leugens en
misleidingen zien die de brief bevatte. Deze brief is vals om
verschillende redenen:
Ten eerste:
De wetten van de Islam, de beloftes en waarschuwingen, en informatie
over wat de toekomst brengt zijn allen zaken die slechts bewezen
kunnen worden door de openbaring van Allah aan Zijn Boodschapper. De
openbaring kwam ten einde toen de Boodschapper (vrede en zegeningen
van Allah zij met hem) overleed, nadat Allah de religie middels hem
vervolmaakte. Wij hebben de Qor-aan en Soennah geŽrfd die voldoende
zijn om ons te leiden. Wat betreft dromen en visioenen; zij bewijzen
niets omdat ze meestal verzinsels bevatten van de duivels met als
doel mensen af te laten dwalen van hun religie. De vervalsers van
deze brief beloven degenen die erin geloven dat zij het Paradijs
zullen betreden en dat ze in hun behoeftes worden voorzien en dat
zij verlost zullen worden van verdriet, en zij waarschuwen degenen
die het niet geloven dat zij de Hel zullen binnentreden en vernederd
zullen worden. Dit is het verkondigen van een nieuwe religie en het
vertellen van leugens tegen Allah- we zoeken ons toevlucht bij Allah
hiertegen.

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Vervlog van Weerleggen van de kettingbrief   do mei 22, 2008 8:44 am

Ten tweede:
De vervalser maakt deze brief groter dan de Qor-aan, want degene die
kopieŽn van de Qor-aan verspreidt van het ene land naar een ander
zal niet dezelfde beloning krijgen volgens de leugenaar als degene
die deze brief verspreidt; en degene die de Qor-aan niet verspreidt
van het ene land naar een ander, hem zal niet het voorspraak van de
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ontkend worden
mits hij een gelovige is- dus hoe kan de gelovige niet het
voorspraak van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met
hem) krijgen als hij deze brief niet kopieert en verspreidt van het
ene land naar de ander zoals de vervalser beweert?

Ten derde:
Deze brief maakt een bewering kennis te bezitten over het
onwaarneembare: "Deze vrijdag zullen ongeveer 6000 mensen dood gaan
maar niemand van hen zal naar het Paradijs gaan". Dit is een
bewering kennis te bezitten over het onwaarneembare waarover niemand
dan Allah kan beschikken, want Hij is Degene Die weet hoeveel mensen
als moslims sterven en hoeveel als ongelovigen. Wie beweert te
beschikken over kennis van het onwaarneembare is een kaafier die
niet gelooft in Allah.

Ten vierde:
Beloning en bestraffing in deze wereld en in het Hiernamaals kan
alleen bewezen worden door een tekst van het Boek van Allah of de
Soennah van Zijn Boodschapper. Deze vervalser zegt dat degenen die
in de brief geloven beloond zullen worden en degenen die er niet in
geloven en het verspreiden, bestraft zullen worden. Allah heeft
aangetoond dat dit een leugen is- geprezen zij Allah- omdat vele
moslims het niet geloofd hebben en geloofden dat het een vervalsing
was, en niks dan goeds is hun overkomen, terwijl degenen die het wel
geloofden en het verspreidden niks dan teleurstelling en verlies
hebben ervaren. De vervalser wil het volk en de onwetenden laten
geloven in deze brief, dus zweert hij voortdurend bij de naam van
Allah, dat hij oprecht is en dat zijn brief niet vals is en dat als
hij liegt hij de wereld mag verlaten met een andere religie
aanhangend dan de Islam. Hij houdt de schijn op dat hij van de Islam
houdt en een hekel heeft aan zonde en kwaad, zodat mensen goed over
hem zullen denken en hem zullen geloven.
Dit is onderdeel van een duivelse list en van zijn stomheid en
onwetendheid. Zweren en eden herhalen wil niet zeggen dat je oprecht
bent. Veel leugenaars zweren om mensen te misleiden. Iblies zwoor
aan onze ouders [Adam en Hawwa- vrede zij met hen],

"Voorwaar, ik behoor voor jullie zeker tot raadgevers." [al- A'raaf
7:21- interpretatie van de betekenis].

En Allah zegt tegen Zijn Profeet (interpretatie van de betekenis):

"En (O Mohammed) gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder"
[al-Qalam 68: 10].

Allah zegt ons dat de hypocrieten zweren wanneer ze liegen, en zij
doen dat bewust, zoals Hij over hen zegt (interpretatie van de
betekenis):

"..en zij zullen zeker zweren: `Wij wensen niets dan het goede.'
Maar Allah is er Getuige van dat zij zeker leugenaars zijn." [at-
Tawbah 9: 107]

Denkt deze onwetende dwaas dat als hij leugens verzint over Allah en
Zijn Boodschapper en aan het einde van de brief zweert, dat de
moslims hem dan zullen geloven en zijn woorden zullen accepteren?
Geen sprake van! Wat betreft het schijn maken van gevoelens van
trots op de Islam en het afkeer hebben van slechte daden, dit is een
uitspraak die als doel heeft mensen goed over hem te laten denken en
om zijn woorden te laten geloven, maar hij realiseert zich niet dat
de vervloekte Farao een schouwspel maakte van zijn zogenaamde
oprechtheid tegenover zijn volk toen hij, om te voorkomen dat Moesa
(vrede zij met hem) volgelingen zou krijgen, zei:

".. ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen of dat hij
verderf op aarde zal zaaien". [Ghaafir 40: 26- interpretatie van de
betekenis]
Niet iedereen die advies lijkt te geven en trots lijkt te zijn op de
Islam, is oprecht. De waarschuwingen tegen kwaad en zonde die in de
Qor-aan en Soennah zijn verhaald en de beschrijvingen van de
bestraffingen daarvoor zijn voldoende voor degenen die geloven.

Misschien zal iemand vragen wat het doel is van de auteur voor het
schrijven van deze brief. Wat is zijn motief voor het verzinnen en
verspreiden van de brief? Het antwoord is dat zijn doel is om mensen
te misleiden van het Boek van hun Heer en de Soennah van hun Profeet
(vrede en zegeningen van Allah zij met hem) naar mythes en valse
verhalen. Als zij hem geloven en het algemeen geaccepteerd wordt
onder hen zal hij steeds meer innoveren, zodat zij daardoor afgeleid
worden van de Qor-aan en Soennah en het makkelijker wordt om meer
valse ideeŽn te introduceren en hun geloof te veranderen. Zolang de
moslims zich vastklampen aan het Boek van hun Heer en de Soennah van
hun Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zullen
degenen die hen proberen te misleiden nooit in staat zijn hen af te
brengen van hun religie. Maar als zij de Qor-aan en Soennah verlaten
en beginnen te geloven in mythes, verhalen en duivelse dromen, zal
het makkelijk zijn voor elke misleider en ketter hen te laten
dwalen. Er kunnen geheime kaafier organisaties achter zitten die
werken aan het verspreiden van deze vervalsingen met als doel de
moslims van hun religie af te brengen. Dit blijkt uit het feit dat
deze mythe ongeveer een eeuw bestaat en het onwaarschijnlijk is dat
de bedenker ervan nog in leven is. Dus als er niemand zou zijn die
het verspreidde na zijn dood, dan zou het niet nog steeds
verschijnen. Dus wees op jullie hoede, o moslims, geloof niet in
deze vervalsingen! Verspreid ze niet onderling, en vraag de
geleerden over alles wat jullie niet begrijpen.
De vijanden van Allah en Zijn Boodschapper onder de ongelovigen,
hypocrieten en duivels van de djinn en de mensheid proberen altijd
mensen af te laten dwalen van de ware godsdienst en hen valse
religies te laten volgen; hen af te leiden van het pad dat naar het
Paradijs leidt en hen te brengen op het pad naar de Hel, van het
volgen van de Boodschappers naar het volgen van de duivels en de
misleiders. Dus zij verdraaien de wetten van de Profeten en
veranderen de Boeken die geopenbaard zijn aan de Boodschappers,
zoals zij deden met de Tawraat (Torah) en de Indjiel (Evangelie).
Toen Allah de Zegel der Profeten- Mohammed (vrede en zegeningen van
Allah zij met hem)- en hem de Heilige Qor-aan openbaarde en het
Rechte Pad (verduidelijkte), garandeerde Hij het behoud van de Qor-
aan en de bescherming ervan tegen veranderingen. Allah zegt
(interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qor-aan) hebben
neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers." [al-
H'idjr 15:9]

"De valsheid raakt hem (de Qor-aan) niet, niet van voren en niet van
achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene."
[Foessilat 41:42]

En Hij beschermde de Soennah van Zijn Profeet (vrede en zegeningen
van Allah zij met hem) van de leugens van de leugenaars door middel
van de vurige inspanningen van de betrouwbare geleerden die (de
Soennah) beschermden en doorgaven, en de vervalsingen van de
leugenaars tenietdeden. Dus hebben zij richtlijnen en
grondbeginselen gemaakt waarmee zij de sah'ieh' h'adieths
onderscheidden van de valse h'adieths, en zij verzamelden de
sah'ieh' h'adiets en beschermden ze, en zij maakten een lijst van de
valse h'adieths en bestreden ze en waarschuwden de mensen ertegen.
Omdat de vijanden van Allah en Zijn Boodschapper niet in staat waren
valse ideeŽn te introduceren in het Boek van Allah en de Soennah van
Zijn Boodschapper, zochten ze hun toevlucht in het vertellen van
leugenachtige verhalen en valse dromen om de mensen af te laten
dwalen van de Qor-aan en Soennah. Met valse beloftes en
waarschuwingen probeerden ze degenen die een zwakke Imaan hebben en
de onwetenden te misleiden, waardoor vele van hen zijn vervallen tot
Shirk, ketterij en innovatie (bid'a) in de naam van religie,
aanbidding en vroomheid.

De wijze van deze dwalenden is niet gebaseerd op de Qor-aan en
Soennah, maar eerder op valse verhalen en zogenaamde dromen. Dus
dwalen zij af van de leiding en verlaten het Boek van Allah en de
Soennah van Zijn Boodschapper, en schenken aandacht aan de
influisteringen van de Shaytaan. Dit is de vergelding voor degenen
die zich afwenden van de Qor-aan en Soennah; Allah zegt
(interpretatie van de betekenis):

"En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen
Wij een Shaytaan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.
En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de Weg en zij denken
dat zij rechtgeleid zijn." [az-Zoekhroef 43: 36-37]

Dus heb vrees voor Allah, O dienaren van Allah, en klamp jullie vast
aan het Boek van jullie Heer en de Soennah van jullie Profeet, en
wees op jullie hoede voor valse ideeŽn die verspreid worden door de
vijanden van de Islam.

Moge Allah Zijn zegeningen en vrede zenden op de Profeet Moh'ammed,
zijn familie en zijn metgezellen.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
 
Weerleggen van de kettingbrief
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Algemeen-
Ga naar: