ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Waarom de Naam 'Selefie'?

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Waarom de Naam 'Selefie'?   do mei 22, 2008 8:56 am

Waarom de Naam 'Selefie'?Is het een benaming van een partij of een groep of een madh-hab? Of is het een nieuwe sekte in de Islaam?

Antwoord:

Voorzeker, het woord Salaf is welbekend in zowel de Arabische taal als in de religieuze terminologie. Maar waar het ons hier om gaat, is de discussie vanuit religieus oogpunt. Het is authentiek overgeleverd van de Profeet, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, dat gedurende zijn ziekte waaraan hij is overleden, hij tegen Fatima, radyAllaah'anhaa zei:

'Dus vrees Allaah en heb geduld. En ik ben de beste Salaf (voorganger) voor jou.' [7]

Verder hebben de geleerden dit woord 'Salaf' vele malen gebruikt, zo vaak dat het te overvloedig zou zijn om het op te noemen en op te sommen. Wat voldoende is voor ons, is een voorbeeld, en dat is datgeen wat zij gebruikten in hun strijd tegen innovaties:

'En al het goede ligt in het volgen van hem die is voorgegaan (mien salaf)
terwijl al het kwade ligt in de innovatie van hem die erna kwam (mien khalaf).'

Er zijn er echter van hen die beweren kennis te hebben, die deze toeschrijving verwerpen en beweren dat er geen basis voor is! En zo zeggen zij: 'Het is niet toegestaan voor een Moslim om te zeggen: 'Ik ben een Salafee'. Dus is het net alsof zij zeggen dat het niet toegestaan is voor een Moslim om te zeggen: 'Ik volg de Salaf As-Saalih (de Vrome Voorgangers) in waar zij aan vasthielden op het gebied van geloof, aanbidding en methodologie! Er is geen twijfel dat zo'n verwerping - als dat is wat hij bedoelt - noodzaakt dat iemand zichzelf vrij maakt van de correcte Islam, waar de vrome voorgangers zich aan vasthielden en waar aan het hoofd de Profeet, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, stond. Dit is zoals is aangegeven in de mutawaatir hadeeth uit de twee Saheehs en anderen, dat hij sallAllaahu'aleyhi wa sallam zei:

'De beste van de mensheid is mijn generatie, dan degenen na hen, dan degenen na hen.'

Dus het is niet toegestaan voor een Moslim om zichzelf vrij te spreken van deze betuiging over de vrome voorgangers, gezien (het feit dat) als hij zichzelf zou vrij spreken van elke andere betuiging, de geleerden niet in staat zouden zijn om hem ongeloof of zondigheid toe te schrijven.

En wat betreft degene die deze naam verwerpt, zul jij hem dan zichzelf niet zien toeschrijven aan ?één van de madh-habs?! Ongeacht of deze madh-hab gerelateerd is aan 'Aqeedah (Geloofsleer) of Fiqh (Jurisprudentie)? Dus hij is of Ash'aree of Matureedee. Of misschien is hij van de mensen van Hadeeth of Hanafee, of Shaafi'ee of Malikee of Hanbalee of van wat er ook maar de titel 'Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa'ah' bekleed. Maar ondanks dit, is degene die zichzelf toeschrijft aan de Ash'aree madh-hab of ?één van de vier madh-habs zich in feite aan het toeschrijven aan individuen die, zonder (enige) twijfel, niet onfeilbaar zijn, zelfs als er geleerden onder hen waren die correct waren (in hun uitspraken). Ik wou dat ik het wist - waarom verwerpt hij deze soorten toeschrijvingen aan individuen niet, welke niet gevrijwaard zijn van fouten?

Maar wat betreft degene die zichzelf toeschrijven aan de Salaf As-Saalih (vrome voorgangers), dan schrijft diegene zichzelf met zekerheid toe aan de onfeilbaarheid ('ismah) in algemene zin. De Profeet, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, heeft gezegd dat ?één van de tekenen van de Geredde Groep is dat zij nauw blijven aanhangen aan waar de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, zich op bevond en waar zijn Metgezellen zich op bevonden. Dus wie dan ook stevig vasthoudt aan hen, hij volgt zeker de leidraad van zijn Heer.

En bovendien is het een betuiging die eer geeft aan degene die zichzelf eraan toeschrijft en ?één die voor hem de weg van de Geredde Groep vergemakkelijkt. En deze gevallen gelden niet voor iemand die zichzelf toeschrijft aan elke andere betuiging, gezien deze niet vrij zijn van ?één van de twee zaken. Of het is een verwijzing gericht aan een specifiek individu die niet onfeilbaar is, of het is een verwijzing gericht op een groep van mensen die de methodologie volgen van deze individu die niet onfeilbaar is. Dus is er in beide gevallen geen onfeilbaarheid (in hun verwijzing). Tegengesteld hieraan is er de onfeilbaarheid van de Metgezellen van de Profeet, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, (als een geheel). En dat is hetgeen wat ons bevolen is om sterk aan vast te houden, van zijn Soennah en de Soennah van de Metgezellen na hem.

En we moeten volharden en sterk benadrukken dat ons begrip van Allaah's Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, in overeenstemming moet zijn met de methodologie van zijn, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, Metgezellen. Dit zodat we op onfeilbaarheid kunnen zijn, (wat) tegengesteld (is) aan het neigen naar de rechterkant of linkerkant, of dwalen met een begrip dat enkel voortkomt uit onszelf, waarvoor in het Boek van Allaah of de Soennah van Zijn Boodschapper, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, geen bewijs kan worden geleverd.

Bovendien, waarom zou het niet genoeg voor ons zijn om onszelf toe te schrijven aan (alleen) de Qor-aan en de Soennah? De reden hiervoor is terug te voeren op twee zaken. De eerste is gerelateerd aan de religieuze teksten en de tweede is het bestaan van talrijke Islamitische groepen.

Met betrekking tot de eerste reden, vinden we in de religieuze teksten een bevel om (nog) iets te gehoorzamen in relatie met de Qor-aan en de Soennah, zoals Allaah zegt:

O jullie die geloven, gehoorzaamt Allaah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen (Moslims), die onder u gezag hebben. [Surah An-Nisaa: 59]

Als er dus iemand autoriteit heeft die de eed van trouw heeft gekregen van de Moslims, zou het verplicht zijn om hem te gehoorzamen net zoals het verplicht zou zijn om de Qor-aan en de Soennah te gehoorzamen. Dus zelfs als hij of degenen in zijn omgeving fouten maken, zou het verplicht zijn om hem te volgen om zo het kwaad van meningsverschillen af te stoten.

Maar dit is met de welbekende voorwaarde: 'Er is geen gehoorzaamheid aan een creatie (i.e. iets dat geschapen is) als het ongehoorzaamheid aan de Schepper is.' [8] En Allaah, moge hij Verheerlijkt zijn, zegt:

'En als iemand de gezant tegenwerkt nadat de leidraad hem duidelijk geworden is en hij toch niet de weg van de gelovigen volgt, dan zullen Wij hem daarheen brengen waarheen hij zich heeft afgekeerd; Wij zullen hem in de hel laten branden en dat is pas een slechte bestemming!' [Surah An-Nisaa: 115]

Voorzeker, Allaah de Almachtige en Sublieme is ver verwijderd van alle onvolmaaktheden en gebreken. En er is geen twijfel of onzekerheid dat Zijn benoeming van 'de Weg van de Gelovigen' hier alleen is vanwege een immense en veelomvattende wijsheid en voordeel. Het geeft dus aan dat er een belangrijke verplichting is, welke inhoudt dat ons volgen van het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, in overeenstemming moet zijn met waar de eerste Moslims zich op bevonden. En zij zijn de Metgezellen van de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, dan degenen die na hen kwamen, dan degenen die na hen kwamen. En dit is waar de da'wat-us-salafiyyah (De Roeping van de Salafiyyah) naar uitnodigt en naar oproept. En dat is hetgeen wat de voornaamste voorrang heeft in de basis van de roeping en de methodologie van het lerend proces.

Voorzeker, de Salafee Roeping verenigt de ummah beslist, terwijl elke andere roeping verdeling veroorzaakt in de ummah. Allaah, de Almachtige en Sublieme zegt:

'O jullie die geloven! Vrees Allaah en wees met de oprechten.' [Surah at-Tawbah: 119]

Dus iedereen die onderscheid maakt tussen het Boek en de Soennah aan de ene kant en de Salaf As-Saalih (vrome voorgangers) aan de andere kant, die kan nooit waarheidsgetrouw zijn.

Met betrekking tot de tweede reden, dan leiden de groepen en partijen van vandaag de dag helemaal niet in de richting van 'de Weg van de Gelovigen', welke genoemd is in de ayaah. En er zijn sommige ahaadeeth die deze ayaah nog meer bevestigen en ondersteunen zoals de hadeeth over de 73 sekten. Allen zullen zij in het Hellevuur zijn behalve ??n. De Boodschapper van Allaah, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, beschreef hen als: 'Degene die zich vasthoudt aan hetzelfde als waar ik en mijn Metgezellen zich vandaag de dag aan vasthouden.' [9]

Deze hadeeth lijkt op de ayaah welke 'de Weg van de Gelovigen' noemt. Ook is er de hadeeth van Al-Irbaad Ibn Saariyah, radyAllaahu'anhu, in welke hij, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, zegt: 'Dus houdt vast aan mijn Soennah en de Soennah van de rechtgeleide Khaleefa's na mij.' [10] Daarom zijn er dus 2 Soennahs: De Soennah van de Boodschapper, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, en de Soennah van de rechtgeleide Khaleefahs.

Er is dus geen twijfel dat wij - die in een latere tijd kwamen - terug moeten keren naar de Qor-aan, de Soennah en 'de Weg van de Gelovigen'. En het is niet toegestaan voor ons om te zeggen: 'We kunnen de Qor-aan en de Soennah begrijpen zonder terug te keren naar waar de rechtschapen voorgangers zich aan vasthielden.' En in deze tijd moet er een toeschrijving zijn die onderscheidend en gedetailleerd is. Dus het is niet genoeg voor ons om alleen te zeggen, 'Ik ben een Moslim'! Of 'Mijn madh-hab is Islam'! Want elke sekte zegt dat! - de Raafidee, de Ibaadee, de Qadyianee, en alle andere sekten!! Dus wat is het dat jou onderscheidt van hen?

En als je zou zeggen, 'Ik ben een Moslim die zich vasthoudt aan de Qor-aan en de Soennah', zou dit ook niet genoeg zijn. Dit is zo omdat de leden van deze (volgende) sekten - de Ash'arees en de Matureedees en de Hizbees - allen beweren deze twee bronnen ook te volgen. Er is dus geen twijfel dat de heldere, duidelijke, onderscheidende en beslissende classificatie is, om te zeggen; 'Ik ben een Moslim die zich vasthoudt aan de Qor-aan en de Soennah en dit volgens de methodologie van de Salaf As-Saalih (Vrome Voorgangers). En dat kan in het kort gezegd worden als: 'Ik ben een Salafee'. Dus hierop gefundeerd. Voorzeker, de onvermijdelijke waarheid is dat het niet genoeg is om te vertrouwen op de Qor-aan en de Soennah zonder de methodologie van de Salaf, gezien het deze twee uitlegt met betrekking tot begrip en ontwerp, kennis en actie (daden), da'wah (uitnodigen) en Jihaad.

En we weten dat zij (de Sahaabah), moge Allaah tevreden met hen zijn, niet gewoon waren om zich fanatiek vast te klampen aan ?één specifieke madh-hab of ?één specifiek individu.

Onder hen was dus niemand die een Bakree (een volger van Abu Bakr) was, of een 'Umaree (een volger van 'Umar), of een 'Uthmaanee (een volger van 'Uthmaan) of een 'Alawee (een volger van 'Alee). Sterker nog, als het makkelijker was voor ?één van hen om Abu Bakr of 'Umar of Abu Hurairah iets te vragen, vroeg hij het aan ?één van hen. Dit is omdat zij geloofden dat het niet toegestaan was om een totale en onbeperkte toewijding te hebben in het volgen, met uitzondering van ?één individu. Inderdaad, hij was de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu'aleyhi wa sallam, degene die niet sprak vanuit zijn eigen begeerten, maar alleen vanuit openbaring geopenbaard aan hem.

En als we deze critici, omwille van de discussie, zouden voorleggen om ons alleen 'Moslims' te noemen, zonder onszelf toe te schrijven aan de Salaf - ondanks dat het een eervolle en correcte toeschrijving is. Zouden zij het dan verbieden zichzelf te classificeren met de namen van hun partijen, of hun madh-habs, of hun manieren - gebaseerd op het feit dat zij niet zijn voorgeschreven in de Religie noch correct zijn?

'Dus dit contrast tussen ons is genoeg voor jullie
En elk vat wordt nat door wat er in zit'.

En Allaah is de Gids naar het Rechte Pad. En Hij, vrij van alle onvolmaaktheden, is Degene bij wie we hulp zoeken. [Al-Asaalah, Uitgifte #9]


Voetnoten:

[7] Saheeh Muslim: nr. 2450
[8] Zie Silsilat-ul-Ahaadeeth As-Saheehah, nr. 179
[9] Zie Silsilat-ul-Ahaadeeth As-Saheehah, nr.203 en 1492
[10] Zie Irwaat-ul-Ghaleel (nr. 2455)


Laatst aangepast door Admin op zo jun 08, 2008 5:45 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Waarom de Naam 'Selefie'?   do mei 22, 2008 8:56 am

Vraag: Wat zegt u over degene die zichzelf Salafi' of Athari' noemt? Is dit een Takziyah (zuivering) over zichzelf?

Antwoord: "Als hij waarachtig is (in zijn bewering) dat hij een Salafi of een Athari is, dan zit daar geen kwaad in, (dit is) net zoals wat de Salaf zeiden, Die en die is een Salafi', Die en die is Athari'. Dit is een tazkiyah (aanbeveling) die noodzakelijk is, een tazkiyah dat verplicht is."

Shaykh 'Abdul-'Azeez bin 'Abdillaah bin Baaz (Cassette: Haqq ul-Muslim 16/1/1413 Ta'if)Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Waarom de Naam 'Selefie'?   do mei 22, 2008 8:58 am

Vraag: "Wordt degene die zichzelf de titel as-Salafi' geeft gezien alsof hij een hizb' heeft opgericht?".

Antwoord: "Er zit geen kwaad in het zichzelf labellen met Salafiyyah wanneer het waar is. Echter, als het slechts een claim is dan is het niet toegestaan om zichzelf te labellen met Salafiyyah, terwijl men zich op een andere manhaj dan die van de Salaf bevindt."

Shaykh Saalih bin Fawzaan bin 'Abdillaah Al-Fawzaan (Al-Ajwibah al-Mufidah pag. 16)Shaych Saalih al Fawzaan heeft gezegd: "As-Selefiyyah (de Selefies) is de Geredde Groep, en zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. Het is geen groepering van de verscheidene groeperingen, degenen die vandaag de dag, partijen (of groeperingen) worden genoemd. Beter gezegd, zijn zij de Djamaa`ah, de Djamaa`ah op de Soennah en op de Dien (religie). Zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. De Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

?Er zal altijd een groep van mijn Oemmah duidelijk op de waarheid blijven en niet geschaad worden door diegenen die hen in de steek laten noch degenen die hen tegen gaan.

en hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

?En deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve ?n.

Zij (de metgezellen) vroegen:

?Welke (groep) is dit O Boodschapper van Allaah?

Hij antwoordde:

?Zij zijn diegenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.

Vandaar dat Selefieyyah een groep van mensen is op de Madhab van de Selef, op hetgeen waar de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn metgezellen op waren en het is geen groepering van onder de hedendaagse groeperingen.

Beter gezegd, het is de oude Djamaa`ah, van de tijd van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) die (deze weg) erft en voortzet, en welke nooit zal ophouden om op de waarheid te zijn tot het tot stand komen van het Uur, zoals hij (salallaahoe `alayhie was sallem) ons heeft ge?nformeerd.
(Cassette: at-Tahdheer min al-Bid'ah? tweede cassette, een lezing in Hawtah Sadeer, 1416H).

Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Waarom de Naam 'Selefie'?   do mei 22, 2008 8:59 am

Uitspraken van de Salaf over Toeschrijving aan Salaf
Vertaald door: Mohamed as-Somaali
Bron:spubs.com


Imaam al-Asbahaanee (d.535H) - rahimahullaah - zei: " Het teken van ahlus-Sunnah is dat zij de salafus-Saalih volgen en dat ze alles dat vernieuwd en onlangs ge?ï?½?ï?½ntroduceerd in Deen, verlaten''
[Al-Hujjah in Bayaanil Mahajjah 1/364]

Abu Haneefah (d. 150H) (rahimahullaah) zei: " Houd je aan de athar (uitspraken/verhalen) en tareeqah (manier) van de Salaf en wees voorzichtig van onlangs uitgevonden kwesties want elk van het is een innovatie"
[As-Suyootee in Sawn al Mantaq wal-Kalaam p.32]

lbn Taymiyyah (d.728H) - rahimahullaah - zei: " Er is geen kritiek voor de persoon die de manier (madhdhab) van Salaf afkondigt, zich er aan toeschrijft en er naar verwijst. Eerder, is het verplicht om dat van hem door unanieme overeenkomst (Ittifaaq) goed te keuren omdat de manier (madhdhab) van de Salaf niets dan de Waarheid (Haqq) is. " [Majmoo al-Fataawaa 4:149]

Imaam adh-Dhahabee (d.748H) - rahimahullaah - zei: " Het is authentiek overgeleverd van imam Daaraqutnee dat hij zei: Er is niets meer veracht door me dan 'ilmul-kalaam (vernieuwde toespraak en retoriek). Ik zeg (Imam adh-Dhahabee): Hij ging nooit in 'ilmul-kalaam, noch argumentatie. Maar hij was een Salafee (een aanhanger van Salaf). " [Siyar 16/457]

as-Sam'aanee (d.562H) zei: " as-Salafi: dit is een toeschrijving aan de Salaf en aan hun manieren, in dat wat is overgeleverd van hen." [al-lnsaab 3/273]

Ibn Atheer zei over de uitspraak van as-Sam'aanee: En een groep stond bekend om deze toeschrijving. Dus de betekenis is: dat de term selefie, en de toeschrijving aan de selef, een kwestie is dat bekend stond in de tijd van Imaam as-Sam'aanee en de Imaam's voor hem.''
[al-Lubaab fee Tahdheebul-lnsaab 2/162]
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Re: Waarom de Naam 'Selefie'?   do mei 22, 2008 9:01 am

Een aantal uitspraken van de Selef over de benaming Selefie:


Al-Haafidh ibn Hadjar heeft over aboe Amr ibn as-Salaah gezegd: "Hij was extreem sterk en toewijdend, Selefie in zijn algemeenheid (van zijn zaken)..." (as-Siyar 23/142).As-Soeyoeti zei over Ibn as-Salaah: "Hij was Selefie, nam met weinig genoegen en had een correcte aqiedah (geloofsbelijdenis)..." (Tabaqaat al-Hufaadh p.500).Adh-Dhahabie zei over al-Haafidh Ya`qoeb al-Fasawie: "En ik kende Ya`qoeb al-Fasawie niet anders behalve als Selefie..." (as-Siyar 13/183)Hij (Adh-Dhahabie) zei ook over de Iemaam, aboe Isma`iel al-Harawie: "Hij was de Shaych van Islaam, een Hardcore Atharie..." (as-Siyar 18/506).Hij (Adh-Dhahabie) zei ook over de Iemaam, Aboel-`Abbaas bin Majd al-maqdisi: "Hij was betrouwbaar, intelligent, Selefie en vroom..." (as-Siyar 23/118).En Shaych `Abdoel-`Aziez ibn Baaz zei: "En we adviseren jou (ie. student van de kennis) om jezelf in te schrijven in de Islamitische Universiteit van al-Madienah al-Moenawarrah want het is een Selefie Universiteit die haar studenten de aqiedah van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah leert..." (Fataawa ibn Baaz 1/98).En Shaych Mohammed ibn Saalih al-`othaymien zei over Shaych al-Albaanie: "We kennen de man van zijn boeken, moge allaah genadig met hem zijn, en ik ken hem van regelmatige zittingen met hem. Hij is Selefie in Aqiedah, op de zuivere manhadj..." (Cassette: "Ittihaaf al-Kurraam bi Liqaa al-`Othaymien ma`a Rabie` al-madchalie wa Mohammed al-Imaam).En Shaych Rabie ibn Haadie al-madchalie zei, in weerlegging van de schandalen en verdorvenheid van Abdoer-Rahmaan `Abdoel-Khaaliq en zijn aanval tegen de Maashayich van Ahloes-Soennah: "Voorwaar Shaych ibn Baaz is Selefie, en een Iemaam in Selefiyyah, en zijn positie tegenover innovaties en haar mensen (ie de mensen van innovatie) is Selefie en zijn positie tegenover het opsplitsen van de Oemmah en hizbiyyah is Selefie..." (An nasroel `Aziez `alaa ar-Radd al Wajeez. p.170).
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: Waarom de Naam 'Selefie'?   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
Waarom de Naam 'Selefie'?
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Manhadj/ Methodologie-
Ga naar: