ghorabaa

Kitaab wa Soennah
 
IndexPortalRegistrerenInloggen

Deel | 
 

 Anaashied onder de Loep

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Ghorabaa
Admin
Ghorabaa

Aantal berichten : 703
Registration date : 17-05-08

BerichtOnderwerp: Anaashied onder de Loep   do okt 23, 2008 9:55 pm

Anaashied onder de LoepDoor de nobele ShaykhDr. Saleh as-Saleh- moge Allah hem behouden -


In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, begin ik te schrijven:In de preďslamitische en in de beginjaren van de Islamitische geschiedenis, droegen anaashied adviesgevende gedichten met zich mee (over gewonnen veldslagen, wijsheden, moed, etc.) gezongen zonder bijeengekomen muzikanten en zonder de begeleiding van muziekinstrumenten, met uitzondering van de doeff (gelijk aan de tamboerijn maar zonder belletjes en cimbalen) die voor vrouwen op sommige speciale gelegenheden was toegestaan. Gedurende de tweede eeuw na hidjra(1)kroop het zingen van doe'aa(2), het gedenken, in de Oemmah(3)binnen door de innovaties van de mystieke Soefies, die het op hun beurt overnamen van de Christenen. Toen heette het at-Taghbier. Al deze vormen werden afgekeurd door de vroege geleerden van de Islaam, waaronder al-Imaam ash-Shaafi'ie, Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah, Ibnoel-Qayyim, Ibn Kathier, Ibn Radjab en vele anderen, moge Allah hen allen genadig zijn.(4) De Soefies concentreerden het grootste gedeelte van hun methodologie van aanbidding op gezamenlijk Taraaniem (zingen op een manier van trillingen of bevingen geproduceerde klanken en de stem tezamen met een muzikale klank), de Christenen in hun kerken imiterend. Toen begonnen de Soefies fysieke bewegingen te introduceren gedurende de meditaties en doe'aa lijkend op hetgeen door de Joden werd gepraktiseerd. Zelden zie je een Soefie "Hadrah"(5)zonder deze geďnnoveerde praktijken.

Tegenwoordig is de kwestie niet beperkt tot Soefie ingewijden. Vele Moslimgezelschappen (groeperingen) hebben speciale bands geďnnoveerd voor de emotionele ophitsing van hun volgelingen en van de Oemmah als geheel! Veel van wat er met deze anaashied wordt gepraktiseerd ontsnapt niet aan ten minste één van de volgende aanmerkingen:Meer en meer mensen worden betrokken, vooral kinderen, hen bezig houden met wat, op zijn zachts uitgedrukt, van weinig profijtvol is.


Anaashied worden begeleid met een muzikale klank en gezang (Oosterse en Westerse ritmes) in de naam van "cultuur" en "traditie". Dit komt vaker en vaker voor, met bands die elkaar beconcurreren in hun woorden- en ritmeskeuzes.


Het gedenken van Allah zijn in de anaashied geďntroduceerd op manieren die duidelijk overeenkomen met de tonen en het gezang van de Christenen in hun kerken.


Het gezamenlijke gezang dat plaatsvindt komt tot een buitengewone omvang overeen met wat in de kringen van de mystieke Soefies rondgaat, door zogenaamde "Islamitische anaashied". Sommige bands zingen het beruchte Shirk (afgoderij) liedje "Boerdah", dat verafgodende niveaus van overdrijving in de status van de Profeet Mohammed - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - bevat.


De kinderen verleiden tot zingen, in het bijzonder de jonge meisjes, die de lafheid van de schandelijke Moslim en niet-Moslim zangers imiteren.


De Qor-aan vervangen met de zogenaamde anaashied in de da'wah(6) voor de jongeren, bewerend dat ze niet reageren op de Qor-anische teksten en daarom hun gebruik (van de anaashied ) toestaan. Hetzelfde gebeurt met de Soennah, uiteindelijk de mensen laten afkeren van wat het ware leven van de gelovigen vormt.


In vele van deze zangkringen worden trapsgewijs muziekinstrumenten en -tonen gebruikt, iets dat verboden is, hetgeen bekend is in de Islaam, behalve de doeff voor vrouwen.


De verschijning van zogenaamde professionele zanggroepen die optreden op bruiloften, partijen, scholen en soortgelijke aangelegenheden.


Ontwikkeling van de zogenaamd meer geavanceerde manieren van zingen d.m.v. een videoclip als een moderne manier na te denken over Allah en te reflecteren op de schepping van Allah.


Het toestaan van het nemen van foto's van jonge meisjes gedurende verschillende presentaties van liedjes is op zichzelf aan fitnah(7) en tegengesteld aan de Sharie'ah(8). Sommige maken films en opnames van deze jonge meisjes als ze zingen op speciale gelegenheden.


Vele zaken die niet waar zijn worden gepresenteerd in deze liedjes door acteren, of door te overdrijven in lof.


Als je vele van deze liedjes onderzoekt, zul je er een hoop van vinden die zich richten op de Tawhied (Eenheid van Allah) in de Heerschappij alleen, iets wat zelfs de afgodendienaars erkennen (d.w.z. zaken behorend tot de tekenen van Allah in de schepping, Zijn beheren van de zaken, tot Hem behoort de totale autoriteit).


Overtreding van de Sharie'ah in de vorm van toneelspelen. Je ziet een jong kind de rol van de Salaah (gebed) nemen en zeggen, "Ik ben de Salaah , dit zijn mijn waarden!" Een ander neemt de rol van het Vasten en zo verder. Het ergste van allemaal zijn degenen die beweren de Qor-aan te vertegenwoordigen, terwijl we weten dat de Qor-aan de Uitspraken zijn van Allah die niet zijn geschapen.


Het in sommige gevallen aannemen van de bewegingen en manier van lopen van de mislukkelingen onder de bekende zangers en zangeressen. Stel je voor wanneer dit gebeurt terwijl dit met het gedenken van Allah wordt gezongen!


Deze anaashied Islamitisch noemen is een overtreding op zich, vooral wanneer ze het een "kunst" noemen en een leermiddel en voeding voor de da'wah! "Dit is een innovatie in de religie (d.w.z. de Islaam) en het behoort tot de religie van de Soefies."(9) De Metgezellen - moge Allah tevreden zijn met hen - zongen poëzie van wijsheid, moed, gulheid en goede karakteromschrijvingen, en niet op bijeenkomsten. Ze zongen soms poëzie tijdens het werk of nachtelijke reizen. Niemand van hen beweerde dat ze "Islamitisch" waren. Echter, alles heeft een eigen specifieke bepaling, of het nu geďnnoveerd, toegestaan, aanbevolen, verplicht, afgeraden of verboden is. Daarom noemen we hetgeen dat ervan is toegestaan niet "Islamitisch", want als het zo genoemd zou worden zouden mensen denken dat het van de religie is. En om welke zaak dan ook "Islamitisch" te noemen, vereist tekstueel bewijs.(10) In feite refereerde ash-Shaykh al-Albaanie - moge Allah hem genadig zijn - hiernaar als "Soefie gezang", en een overeenkomende conclusie werd door ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez Aal ash-Shaykh getrokken, de Moeftie van Saoedi-Arabië, en door ash-Shaykh Bakr Aboe Zayd en ash-Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ar-Raadjihie en andere geleerden - moge Allah hen behouden.(11)


De volgende vraag werd gesteld aan onze Shaykh Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien - moge Allah hem genadig zijn: "Wat is de bepaling betreffende de anaashied? Is het toegestaan voor de uitnodiger naar Allah om naar "Islamitische anaashied" te luisteren?"


De Shaykh antwoordde: "In het verleden luisterde ik naar deze Islamitische anaashied en er was daarin niets dat vermeden moest worden. Nadat ik ze recentelijk heb beluisterd, vond ik hen ritmisch met genot en amusement, zoals de liedjes begeleid met muziekinstrumenten. Vervolgens zie ik niet dat het is toegestaan voor mensen om ernaar te luisteren. Echter, als ze natuurlijk, zonder muzikale begeleiding komen en zonder genot of amusement, dan schuilt er geen kwaad om ernaar te luisteren. Maar op de voorwaarde dat de persoon er geen gewoonte van maakt de hele tijd ernaar te luisteren, en dat hetgeen het hart profijtvol maakt en waarschuwt, alleen tot dat (anaashied) zal worden beperkt. Want als hij er een gewoonte van maakt, zal hij dat wat belangrijker is verlaten. Daarnaast zal hij door deze handelingen afstand nemen van de geweldigste waarschuwing, en dat is van datgene in het Boek van Allah en de Soennah van Allah's Boodschapper ." Maar als hij er soms naar luistert, of als hij ze neemt als een hulpmiddel op zijn reis, terwijl hij door de wildernis rijdt, dan rust daar geen kwaad in.(12)


Toen werd hij gevraagd, "Is het toegestaan voor de man om de Islamitische anaashied te zingen en is het toegestaan dat de doeff, wat de tamboerijn is zonder van die belletjes eraan vast, is het toegestaan om de doeff te gebruiken met het zingen en is het zingen of de anaashied toegestaan in andere zaken dan de 'Ied (feestdag) en andere zaken dan de festivals?"


Het antwoord: "In de Naam van Allah, De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle," toen beantwoordde hij de begroeting van de persoon die de vraag stelde en zei, "De Islamitische anaashied zijn geďnnoveerde liederen door de Soefies. Daarom, een persoon zou er afstand van moeten nemen en zijn toevlucht zoeken bij waarschuwingen van de Qor-aan en de Soennah, tenzij het gebruikt wordt op de strijdvelden als een motivatie voor Djihaad op de weg van Allah, de Meest Verhevene, dan is het goed. Echter, als het begeleid wordt door de doeff , dan zou het ver verwijderd zijn van de waarheid."(13)


Daarnaast, op verschillende gelegenheden, spoorde hij - moge Allah hem genadig zijn - de mensen aan om diepe aandacht te schenken aan de Qor-aan en de Soennah, aangezien dat de geweldigste waarschuwingen zijn.Een speciale waarschuwing betreffende het beruchte Boerdah gedicht van Al-Bawsierie: het is pure Shirk omdat het de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - overdrijft door hem eigenschappen toe te kennen van Goddelijkheid, alsof hij het ongeziene kent en weet wat er is geschreven in het Welbewaarde Boek. Zoveel hiervan is helaas verspreid in de Moslimwereld en specifiek in Zuidoost-Azië, en specifiek in Indonesië. Denk erover na. Daarnaast hebben zij muziekgroepen in deze landen die alleen gespecialiseerd zijn in het zingen van deze gedichten, vooral de " Boerdah". In sommige recente vormen is het "gereciteerd" door Khalid Belrhouzi met Yoesoef Islaam.Dit is een advertentie op het net die de titel draagt:


Burdah (audio tape) Khalid Belrhouzi and Yusuf Islam (Arabic + English)(14)In dit gedicht wordt onder andere beweerd dat, 'En van jouw kennis is de kennis van de Pen en het Welbewaarde Boek'! De Pen refereert aan de Pen die Allah de Allerhoogste opdroeg te schrijven door te zeggen: "Schrijf! Het zei: 'Wat zal ik schrijven, mijn Heer?' Allah zei: "Schrijf het verslag van alle voorbeschikte zaken tot de aanvang van het Uur."(15)Volgens deze dichter weet de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - wat de Pen al heeft geschreven en wat is geschreven in het Welbewaarde Boek. We zoeken onze toevlucht bij Allah tegen deze verzinselen.Ik vraag Allah, de Meest Verhevene, om ons allemaal naar de waarheid te leiden en ons die te laten accepteren en eraan toe te geven.De dienaar van Allah,Saleh As-Saleh.


Tot stand gebracht op 14 Dhoel-Hidjjah 1425.


Overeenkomend met 24 januari 2005.


Dankbetuiging: Moge Allah zuster Oemm Maahir al-Amriekiyyah belonen voor het vrijwillig bewerken van dit materiaal, hetgeen oorspronkelijk het antwoord was op een vraag over
Anasheed in de Paltalkroom "Understanding Islam".
Bron: Understand Islam--------------------------------------------------------------------------------

(1) Voetnoot van de vertaler: Hidjrah: De emigratie van de Profeet Mohammad - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - van Mekkah naar al-Medienah, en tevens het begin van de Islamitische jaartelling.(2) Voetnoot van de vertaler: Doe'aa: Smeekbede.(3) Voetnoot van de vertaler: Oemmah: De Islamitische gemeenschap.(4) Zie al-Qawloel Moefied fie Hoekmil-Anaashied (met ondermeer de fatwaa van de betrouwbare hedendaagse geleerden), geschreven door 'Isaam Ibn Abdil-Moen'im al-Mirrie (1422/2002), Maktabatoel-Foerqaan, ‘Oedjmaan, VAE.(5) Hadrah: aanwezigheid. Gebruikt door de Soefies in de algemene betekenis, "in de aanwezigheid van Allah zijn". In de school van de mysticus Ibn 'Arabie echter, zijn er "Vijf Goddelijke Aanwezigheden", een bovennatuurlijke doctrine van de graden van werkelijkheid waarvan er verschillende versies zijn. Dit concept is beďnvloed door de Neo-Platonistische keten van "Stadia van rangen van het Bestaan". (Zie Moe'djam Al-Moestalahaat As-Soefiyyah door Al-Hafnie, p. 237 en Shorter Encyclopedia of Islam, p. 125, bewerkt door H.A.R. Gibb en J.H. Kramers, vierde druk, 1995. Uitgegeven door E.J. Brill, Leiden, Nederland) De Moeried (Soefie discipel) is ingelicht dat de Hadrah het begin is, waarna de Moekaashafah (mystieke spirituele openbaring betreffende de Waarheid (Allah) en al-Ghayb (het Onzichtbare); in dit stadium zullen dingen gemanifesteerd worden alsof hij ze ziet met zijn eigen ogen) volgt. Het volgende stadium is de Moeshahaadah (Getuigenis van de Waarheid). Soefie gezang, geklap en gezwaai begeleid door getrommel is deel van het "ritueel"! Sommige mystici beweren tevens de werkelijke aanwezigheid van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - in hun kringen!(6) Voetnoot van de vertaler: Da'wah: Uitnodiging naar de Islaam.(7) Voetnoot van de vertaler: Fitnah: Beproeving.(8) Voetnoot van de vertaler: Sharie'ah: De Islamitische wetgeving.(9) Zie de fatwa van ash-Shaykh Saalih al-Fawzaan - moge Allah hem behouden - in al-Khoetab al-Minbariyyah 3: 184-185.(10) Zie ash-Shaykh al-Fawzaan, Ibid., p. 56.(11) Ibid., pagina's 32, 49, 62-68.(12) Zie as-Sahwah al-Islaamiyyah Dhawaabit wa Tawdjiehaat, een verzameling van fataawaa en uitspraken van onze Shaykh Ibn ‘Oethaymien, verzameld door Aboe Anas, ‘Alie ibn Hasan Aboe Lawz (1414/1993), p. 123, nr. 40.(13) Fataawal-‘Aqiedah, nr. 369m, p. 651, Maktabatoes-Soennah.(14) Bron: Talk Islam Online Store - Islamic bookstore, videos, audio, gifts, toys, handcrafts, and more ..... Dit is slechts voor de verificatie en niet een aanval op de site. Echter, het is dat ik waarschuw dit gedicht niet te bezitten, wegens de waarschuwingen boven geciteerd. Moge Allah hen beiden leiden naar de waarheid en alle Moslims redden van alle vormen van mysticisme en innovaties. Aamien.(15) Sahieh al-Boekhaarie.
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://ghorabaa.forumactie.com
 
Anaashied onder de Loep
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
ghorabaa :: Algemeen-
Ga naar: